Mäkisalo-Ropponen: Vammaispalvelulaki tarvitaan turvaamaan vaikeavammaisten taksikyydit

Ajankohtaista 06:25

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen haluaa turvata vaikeavammaisten henkilöiden oikeuden turvallisiin kuljetuspalveluihin. Tämä edellyttää Mäkisalo-Ropposen mukaan muutoksia lainsäädäntöön.

– Liikennepalvelulain korjausten lisäksi uuden hallituksen on ensi töinään saatava uusi vammaispalvelulaki voimaan, koska mitä ilmeisemmin vammaisten oikeuksien toteutuminen edellyttää tiukempaa normiohjausta. Edelliseltä hallitukselta jäi tämä tärkeä työ kesken.

– Esimerkiksi suorasoitto-oikeus vaikeavammaisille palveluiden käyttäjälle mahdollistaisi paremman kyytien suunnittelun sekä varmuuden sen saamisesta.  Tutun taksin kanssa liikkuminen olisi vaikeavammaisille myös turvallisempaa, kun tuttu taksikuski tietää, miten ihmistä tulee auttaa, Mäkisalo-Ropponen summaa.

Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, että vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on ns. subjektiivinen oikeus, johon kunnalla on ehdoton järjestämisvelvollisuus. Lain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsee palvelua suoriutuakseen arjen toiminnoista.

– Valitettavasti monin paikoin Suomessa taksilain uudistuksen ja erilaisten kyytien yhdistämiskeskusten käyttöön oton johdosta vammaisten kuljetuspalvelut eivät toimi toivotulla tavalla. Olen monin paikoin saanut huolestunutta kansalaispalautetta taksien saatavuudesta, odotusajoista ja paluukyytien epävarmuudesta. Kyydit on tilattava tunteja etukäteen, mikä ei sekään aina ole taannut kyytien saatavuutta. Usein tilaaja on joutunut odottamaan pitkiä aikoja epätietoisena siitä, saapuuko tilattu auto lainkaan. Vammaisten yhdenvertaiset oikeudet eivät siis tällä hetkellä toteudu.