Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mäkisalo-Ropponen: Työpaikan vaihdostuki sisäilmaongelmien takia kirjattava lakiin

Ajankohtaista 14:28

Merja Mäkisalo-Ropponen

Sisäilmaongelmat ovat vakava uhka terveydelle. Huono sisäilma aiheuttaa paljon sairauspoissaoloja ja tästä seuraa kallis lasku työnantajille ja koko yhteiskunnalle – puhumattakaan, jos sisäilmaongelmille altistuminen johtaa työkyvyttömyyteen.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) jätti asiasta kirjallisen kysymyksen (KK 532/2016), jossa kysytään, miten hallitus aikoo parantaa homeelle altistuneiden työntekijöiden asemaa ja aikooko hallitus viedä eteenpäin työpaikan vaihtoon liittyvän tuen lakiin kirjaamista. Ministeri Mattilan vastauksessa ei kuitenkaan Mäkisalo-Ropposen mukaan vastata juurikaan itse kysymykseen.

– Ministerin vastauksessa peruskysymys jää roikkumaan ilmaan. Eli se, miten turvataan oireista kärsivien työntekijöiden siirtyminen työtiloihin, joissa he eivät altistu sisäilman epäpuhtauksille. Henkilöt, jotka eivät voi tehdä työtään työpaikalla olevien kosteusvaurioiden vuoksi, jäävät useimmiten kaikkien toimeentuloa turvaavien järjestelmien ulkopuolelle. Vain osalle diagnosoidaan ammattitauti.

– Asian ennaltaehkäisy on toki kaikista tärkein asia, mutta on myös huolehdittava heistä, jotka nyt kärsivät epäpuhtaasta sisäilmasta ja sen aiheuttamista sairauksista. Sairastuneen työntekijän näkökulmasta tilanne on tällä hetkellä täysin kohtuuton, koska laki ei suojaa työntekijää, jos hänen on sisäilmasta johtuvien oireiden takia vaihdettava työpaikkaa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi jo vuonna 2012, että työntekijöille, joilla ei ole diagnosoitua ammattitautia, mutta on sairaus ja työkyvyn alentuma, on kehitettävä korvausjärjestelmä. Viime vaalikaudella ammattitautilain uudistuksen yhteydessä oli keskusteluissa mukana myös työpaikan vaihdoksen tukeminen. Päivärahatyyppistä tukea selvitettiin tilanteissa, joissa työntekijä ei pysty työskentelemään omalla työpaikallaan sen kosteusvauriosta johtuvien terveydellisten ongelmien vuoksi. Myös Perussuomalaiset kannattivat asian viemistä lakiin viime kaudella ja jättivät asiaa koskevan vastalauseen valiokuntakäsittelyssä. Työpaikan vaihdostuki ei kuitenkaan lakiin päätynyt.

– Valtiolla pitää olla keinoja, joilla tuetaan työntekijän työpaikan vaihtamista tilanteissa, joissa työntekijä ei pysty enää työskentelemään sisäilmaongelmien takia työpaikallaan. Tästä hyötyy koko yhteiskunta vähentyvinä sairauspoissaoloina, suurempina verotuloina ja pidempien työurien muodossa.

– Nämä henkilöt eivät ole työkyvyttömiä, sairauspäivärahaa maksetaan vain määräajan, ja heidän työnhakuaan rajoittaa altistuminen kosteusvauriomikrobeille. Työkyvyn menetys ei tällöin liity itse työn tekemiseen vaan esimerkiksi rakennukseen, jossa työnteko tapahtuu. Olisi inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää viedä työpaikan vaihdostukiasiaa kiireen vilkkaa eteenpäin.

Kirjallinen kysymys ja ministerin vastaus:

www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_532+2016.aspx