Mäkisalo-Ropponen: Työntekijöiden sote-ahdistus kasvaa

Ajankohtaista 09:38

Uusimpien arvioiden mukaan jopa 25 000 työntekijää tulee siirtymään sote-uudistuksen myötä yksityisen työnantajan palvelukseen. Pitkällä tähtäimellä siirtymä voi olla jopa suurempi.

– Riskinä on, että tulevaisuudessa henkilöstöstä tulee kysynnän mukaan joustava elementti, kun asiakkaat voivat säännöllisin väliajoin vaihtaa palveluntuottaja. Tässä tilanteessa onkin vaarana, että määräaikaisten työsuhteiden ja nollasopimusten määrä tulee lisääntymään, kertoo SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Tehy on ilmaissut voimakkaan huolensa hallituksen sote-esityksen säästötavoitteista.

– Tehyn mielestä säästöjä ei voi kohdistaa enää henkilöstöön. Joitakin viikkoja sitten työ- ja virkaehtoneuvottelujen aikana toteutunut ylityö- ja vuoronvaihtokielto osoitti selkeästi, että terveyspalveluiden toimivuus rakentuu jo nyt täysin henkilöstön joustamisen varaan. Pitkään jatkunut kiire ja riittämättömät resurssit johtavat yhä useammin henkilöstön kuormittumiseen äärirajoille ja lisäävät myös halua vaihtaa alaa. Tehy korostaakin, että henkilöstösäästöjen tie on kuljettu loppuun, toteaa Mäkisalo-Ropponen.

ERTO, Super ja Tehy ovat nostaneet toistuvasti esille myös suurten sote-alan yritysten säästöpäätöksistä aiheutuneet hoidon laadun ja työntekijöiden työehtojen heikkenemisen. Edellä mainittujen palkansaajajärjestöjen jäsenilleen tekemän kyselyn tulokset kertovat, että monin paikoin henkilöstömitoitukset ovat riittämättömiä, jatkuva kiire vaikuttaa hoidon tasoon, vanhuspalveluissa ei huomioida hoitoisuuden lisääntymistä eikä sijaisia palkata tilapäisiin tai edes pidempiaikaisiin sijaisuuksiin. Lisäksi työehtojen räikeä rikkominen ja heikentäminen on yleistä.

– Hallitusta on moitittu kovasti siitä, ettei se ole kuunnellut asiantuntijoita uudistusta tehdessään. Hallitus on valitettavasti unohtanut kuunnella myös niitä ammattihenkilöitä, jotka tulevat toteuttamaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja. Kovin hyviä laatupisteitä ei hallitus ammattilaisilta saa. Kaikkein ikävintä kuitenkin on se, että monet heistä kokevat, ettei hallitus ole heistä edes kiinnostunut!, päättää Mäkisalo-Ropponen.