Mäkisalo-Ropponen: Työllisyysmäärärahaleikkaukset vaarantavat järjestöjen työn

Ajankohtaista 10:12

Merja Mäkisalo-Ropponen

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen mukaan hallituksen leikkaukset työllisyysmäärärahoihin vaarantavat järjestöjen tekemän työn pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseksi.

Mäkisalo-Ropponen jätti asiasta kirjallisen kysymyksen oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin vastattavaksi. Lindströmin mukaan palkkatuettu työ järjestöissä ei useimmissa tapauksissa edistä tukijakson jälkeistä työllistymistä avoimille työmarkkinoille eikä siten ole vaikuttavaa toimintaa.

– Lindströmin vastauksesta käy ilmi hallituksen täydellinen vieraantuminen pitkäaikaistyöttömien arjesta ja järjestöjen tekemästä työstä. Palkkatuetun työn väheneminen voi johtaa siihen, että paine kuntouttavaa työtoimintaan kohtaan kasvaa ja sinne ohjataan henkilöitä, jotka eivät tarvitse kuntoutusta. Palkkatuetusta työstä avoimille työmarkkinoille pääsyä on mahdollista edistää muun muassa kehittämällä palkkatuetun työn rinnalle koulutusta ja valmennusta, joiden aikana voidaan suorittaa esimerkiksi ammattitutkintojen osia, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

Toisaalta ministeriössä pitäisi miettiä myös palkkatuetun työn vaikuttavuuden käsitettä uudelleen, sillä pelkkä avoimelle sektorille työllistyminen ei mittaa toiminnan kokonaisvaikuttavuutta.  Yhteiskunnassa on paljon tekemätöntä työtä, jota järjestöt organisoivat.

– Järjestöt tekevät arvokasta työtä esimerkiksi ikäihmisten ja lapsiperheiden eteen. Hallituksen päätösten johdosta on vaarana, että monet järjestöt joutuvat lopettamaan yhteiskunnallisesti merkittäviä toimintoja, joita mikään muu taho ei hoida.

Vaikuttavuutta tulee arvioida myös pitkäaikaistyöttömän itsensä kannalta. Pitkäaikaistyöttömälle järjestöissä työskentely mahdollistaa yhteiskunnan tärkeänä ja täysivaltaisena jäsenenä olemisen. Vaikka työllistyminen avoimille työmarkkinoille ei onnistuisi, niin välityömarkkinoilla on paljon arvokasta ja tärkeää työtä tehtävänä.

– Ministerin olisi syytä muistaa, että jokaisen kansalaisen työpanos – toteutui se missä tahansa – on yhteiskunnan kannalta vaikuttavampaa kuin pelkkä työttömänä oleminen Mäkisalo-Ropponen päättää.

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen
050-3579090