Mäkisalo-Ropponen: Tarvitsemme alkoholin käytön vähentämisohjelman

Ajankohtaista 07:13

 

Viime viikolla käyty kiivas keskustelu alkoholipolitiikasta osoitti suomalaisten suhtautuvan hyvin tunnepitoisesti alkoholiin.

– Mielestäni on kuitenkin tärkeää käydä periaatteellinen ja laaja-alainen keskustelu päihdepolitiikan nykytilasta sekä tarkistaa nykyisten toimenpiteiden riittävyys päihde- ja alkoholiongelmien ehkäisemiseksi ja käytön aiheuttaminen haittojen vähentämiseksi, toteaa kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).  Kuten ministeri Susanna Huovinen totesi, tutkimusten mukaan alkoholin käyttöön vaikuttavat erityisesti alkoholin saatavuus ja hinta. Me tarvitsemme kipeästi alkoholin käytön vähentämisohjelman samalla tavalla kuin on toimittu tupakoinnin vähentämiseen tähtäävissä ohjelmissa, hän jatkaa.

Alkoholin käyttö aiheutti vuonna 2010 julkiselle sektorille noin miljardin euron kustannukset. Merkittävä osa alkoholin haittavaikutuksista aiheutui turvallisuuden ja järjestyksen ylläpidosta sekä sosiaalihuollon, eläkkeiden ja sairauspäivärahojen kustannuksista.

Taloudellisten kustannusten lisäksi alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä erityisesti lapsille. Tutkimusten mukaan joka kymmenes lapsi on kasvanut perheessä, jossa vanhempien alkoholin käyttö on aiheuttanut lapselle ongelmia. Päihteiden käyttö on suurin yksittäinen syy lasten kaltoinkohteluun ja huostaanottoihin.

– Lastensuojelun asiakasmäärien kasvun ja pitkittyneiden selvittelyaikojen pitäisi vihdoin herättää meidät yhteiskuntamme ongelmiin, sanoo Mäkisalo-Ropponen.

– Nyt on tärkeää uskaltaa myöntää, että alkoholi ja päihteet ovat yhteiskunnassamme suuri ongelma. Meidän on löydettävä kansallinen tahtotila päihteiden käytön vähentämiseen.