Mäkisalo-Ropponen: Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä olisi tarvittu jo eilen

Ajankohtaista 14:47

Merja Mäkisalo-Ropponen

Merja Mäkisalo-Ropponen korostaa koulutuksen merkitystä Suomen tulevaisuuden menestykselle. Mäkisalo-Ropponen piti hallituksen tulevaisuusselonteon ensimmäisen osan käsittelyssä SDP:n ryhmäpuheenvuoron.

– Kasvatus ja koulutus ovat niitä sosiaalisia investointeja, joiden varassa yhteiskunta kehittyy ja osaamiseen perustuva kilpailukykymme säilyy. Osaamisjärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta täydennys- ja muuntokoulutukseen asti niin, että oppiminen on elinikäistä, osaaminen kumuloituu ja opintopolut ovat sujuvia.

Tämän päivän päätökset koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen resursseista joko estävät tai mahdollistavat tulevaisuudessa uutta työtä luovat innovaatiot. Kilpailukykymme säilyttäminen edellyttää jatkuvaa ja pitkäjänteistä investointia koulutusjärjestelmään, tutkimukseen ja kehittämiseen. Valitettavasti Suomi on menettämässä edelläkävijyyttään osaamisyhteiskuntana.

– Välillä mietin, ymmärrämmekö me kaikki päättäjät, miten nopea tämä muutos on. Esimerkiksi päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Nyt pitäisi jo keskustella osaamistason laajemmasta nostosta.

Työ ei lopu, mutta se muuttaa muotoaan.

– Palkkatyö ja tyypilliset työsuhteet eivät ole katoamassa, vaikka yhä enemmän on myös toisenlaista työtä. Työn murroksessa iso kysymys on se, millainen elämä halutaan turvata esimerkiksi alustataloudessa ja epätyypillisissä työsuhteissa oleville. Sosiaaliturvan uudistaminen on välttämätöntä.

– Me sosialidemokraatit korostamme, että sosiaaliturvan on luotava silta työstä toiseen, opiskeluiden ja työn välille sekä eri elämäntilanteiden muutoksiin. Mitä joustavampi ja turvallisempi sosiaaliturva muutostilanteissa on, sitä paremmin ihmiset voivat ja sitä helpompi on työllistyä. Korostamme myös sitä, että työlainsäädännön tulee turvata työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi samalla mahdollistaen uudet, innovatiiviset liiketoimintamallit ja työpaikat

Selonteon toisessa osassa on Mäkisalo-Ropposen mukaan välttämätöntä käsitellä kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen merkitystä tulevaisuuden työlle.

– Tämä megatrendi tulee varmasti kaikkein eniten vaikuttamaan työhön ja tulevaisuuteen. Visio on tärkeä, mutta ratkaisuillakin on jo kiire.