Mäkisalo-Ropponen: Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen ei riitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Ajankohtaista 09:29

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varajäsen Merja Mäkisalo-Ropponen ihmettelee oppivelvollisuuden pidentämistä kohtaan noussutta vastarintaa.

”Kokoomuksen kansanedustajat Vikman ja Vahasalo kritisoivat ehdotusta oppivelvollisuuden pidentämisestä ja esittivät sen sijaan oppisopimuskoulutuksen kehittämistä. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Ongelmana heidän ehdotuksessaan on myös se, että työnantajat eivät ole halukkaita ottamaan juuri peruskoulun päättäneitä nuoria oppisopimuskoulutukseen, sillä vastuu nuoresta on suuri. Tähän ei ole auttanut edes työnantajille maksettavan koulutuskorvauksen korotus, johon työnantajat ovat muuten suhtautuneet myönteisesti”, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

”Oppivelvollisuuden pidentäminen vuodella antaisi nuorelle lisäaikaa selkeyttää omia ajatuksiaan sekä parantaa motivaatiotaan oman tulevaisuuden suunnittelua kohtaan. Lisäksi ylimääräisen vuoden aikana nuoren valmiudet työelämään kohentuisivat. Niin ammattistartti kuin perusopetuksen lisäopetus eli ns. kymppiluokka auttavat tässä tavoitteessa. On syytä pohtia, tulisiko kymppiluokkien ja ammattistarttiluokkien määrää lisätä nykyisestä ja
antaa nuorille valmentavaa koulutusta työelämään siirtymiselle”, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

”Nuorten työttömyys ja syrjäytyminen ovat yhteiskuntamme polttavimpia ongelmia. Yhtäkään ehdotusta niiden ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi ei tulisi torpata suoralta kädeltä”, Mäkisalo-Ropponen toteaa.