Mäkisalo-Ropponen: Oikea suunta iäkkäiden ja muistisairaiden hoidossa

Ajankohtaista 06:43

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on tyytyväinen ns. vanhuspalvelulain muutosesitykseen, joka on tulossa eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla.

Muutosesityksen mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito olisi toteutettava ensisijaisesti kotiin annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Pitkäaikaisen laitoshoidon edellytyksenä olisi tulevaisuudessa aina joko lääketieteellinen, potilasturvallisuuteen tai asiakasturvallisuuteen liittyvä peruste. Lisäksi edellytetään, että kunta selvittää mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen kotiin annettavilla palveluilla tai muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla ennen hoidon ja huolenpidon toteuttamista pitkäaikaisena laitoshoitona.

  • On hyvä, että laitoshoidon edellytys on nyt selkeästi määritelty. Laitos – terveyskeskuksen vuodeosasto – ei saisi olla kenenkään koti. Meidän onkin rohkeasti lähdettävä kehittämään kotihoitoa, jotta ihmiset saavat palveluja omaan kotiinsa. Erityisesti kotiin annettavaa kuntoutusta ja avomuotoisia kuntoutusjaksoja on lisättävä. Lisäksi kotihoidossa on oltava riittävät resurssit kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen. Terveyskeskusten vuodeosastoja on muutettava kuntoutusta antavaksi yksiköiksi. Näin voimme varmistaa, että ikäihmisen on mahdollista päästä kuntoutukseen heti toimintakyvyn heikentyessä, toteaa Mäkisalo-Ropponen ja jatkaa

  • Uudenlaisia yhteisöllisiä asumismuotoja on lisättävä tehostetun palveluasumisen rinnalle. Tehostettu palveluasuminenkin on kotona asumista. Esimerkiksi muistisairautta sairastaville ryhmäkodit ja perhehoito ovat usein erittäin toimivia asumisratkaisuja.

  • Muistisairauksien hoidon asiantuntijana voin iloita siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Missään muualla maailmassa ei muistisairautta sairastavia hoideta yhtä paljon laitoshoidossa kuin Suomessa, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen lopuksi.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuussa 2013. Se tarkoituksena on muun muassa tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää.