Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mäkisalo-Ropponen: Myönteistä ikäihmisten hoidossa

Ajankohtaista 10:39

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy selvitti yhdessä TNS Gallup Oy:n kanssa suomalaisten käsityksiä ikäihmisten hoidon ja hoitopalveluiden tasosta Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin omakohtaisia kokemuksia ikäihmisten hoidosta ja ikäihmisten huomioimisesta. Peräti 49 prosenttia vastaajista – erityisesti iäkkäämmät – kokivat, että ikäihmisten hoidosta käytävässä keskustelussa keskitytään liikaa ongelmiin ja kielteisiin asioihin. Lisäksi vastaajissa herätti kysymyksiä huoli kustannuksista ja mahdollisuus vaikuttaa hoitopaikan valintaan sekä terveydenhuollon ammattilaisten rooli.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) pitää tärkeänä, että julkisuudessa tuodaan esille myös myönteisiä asioita ikäihmisten hoidossa. Niistä hän mainitsee esimerkiksi uuden vanhuspalvelulain sekä laitoshoidon purkamisen.

– Vanhuspalvelulaki on antanut ”aseet” korjata vanhustenhoidon puutteita ja mahdollisuuden puuttua esimerkiksi liian pieniin henkilöstömitoituksiin. Vanhuspalvelulakia säädettäessä sovittiin tavoitteesta, ettei yhdessäkään hoitoyksikössä henkilöstömitoitus vuoden 2014 lopulla ole alle 0,5. Mikäli tämä tavoite ei toteudu, siitä säädetään lailla. Toimenpidesuunnitelma iäkkäiden laitoshoidon vähentämiseksi ja kotiin annettavien palveluiden lisäämiseksi kehittää myös palveluita oikeaan, inhimillisempään suuntaan. Laitos ei ole kenenkään koti. On muistettava, että yhteisökotikin – esimerkiksi ryhmäkoti tai tehostettu palveluasuminen – on koti, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

 

Lisäksi Mäkisalo-Ropponen tuo esille terveydenhuollon tehtäväkuvien uudistamisen, josta on saatu hyviä kokemuksia.

– Esimerkiksi rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien sairaanhoitajien lisääminen terveydenhuollossa on parantanut asiakkaiden hoitoon pääsyä ja lääkärijonoja on saatu purettua. Kansalaiset luottavat sairaanhoitajien ammattitaitoon ja osaamiseen. Vaikka kehittämishaasteita on vielä paljon, suunta on kohti parempaan, Mäkisalo-Ropponen toteaa lopuksi.