Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mäkisalo-Ropponen: Muistisairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus tuovat säästöjä

Ajankohtaista 11:55

Suomessa on arviolta 130 000 etenevää muistisairautta sairastavaa henkilöä. Heistä noin 70 000 asuu kotona ja 40 000 yksinään. Joka vuosi Suomessa sairastuu 13 000 ihmistä johonkin muistisairauteen. Muistisairaudet lisääntyvät väestön ikääntymisen myötä voimakkaasti. Kaikki Suomen nykyiset hoitopaikat on arvioitu olevan muistisairautta sairastavien käytössä noin vuonna 2025, jos emme muuta hoitokäytäntöjämme. Noin 80 prosentilla ympärivuorokautisessa hoidossa olevista on muistioireita tai diagnosoitu muistisairaus. Ympärivuorokautisen hoidon kustannukset olivat vuonna 2010 keskimäärin yhtä henkilöä kohti 46 000 euroa vuodessa. Kotihoidon vastaavat kustannukset olivat 19 000 euroa vuodessa. Ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen myöhentäminen säästää kustannuksia, mutta se vaatii toimia niin muistisairauksien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen diagnosointiin kuin kotona asumisen tukemiseen.

– Muistisairauksista esiintyy paljon väärää ja vanhentunutta tietoa. Dementia ei ole itsenäinen sairaus, vaan on olemassa lukuisia dementoivia sairauksia. Muistisairaudet eivät myöskään ole toivottomia sairauksia, vaan niitä voidaan ennaltaehkäistä. Jos kehitämme hoitokäytäntöjämme, selviämme hyvin tulevaisuuden haasteista. Oikealla hoidolla ja kuntoutuksella muistisairauksien etenemisestä voidaan hidastaa, jolloin muistisairautta sairastava pärjää kotona pidempään ja ympärivuorokautiseen hoitoon muuttamista voidaan siirtää jopa 2 – 2,5 vuodella. Alzheimerin taudin, joka on yleisin muistisairaus, riskitekijöihin vaikuttamalla voidaan sairauden puhkeamista siirtää jopa 5 vuodella, toteaa kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) ja jatkaa

– Muistisairauden edetessä siihen vaiheeseen, jolloin kotona asuminen ei ole enää inhimillisesti oikea vaihtoehto, paras asumis- ja hoitopaikka on ryhmäkoti tai muistisairautta sairastaville tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö. Muistisairauksien kuntouttava hoitotyö, jonka avulla voidaan ehkäistä vuodeosastolle joutumista, vaatii muistisairauksien hoitoon erikoistuneita hoitotyöntekijöitä. Hoitohenkilökunnan koulutukseen onkin panostettava ja kuntoutuksen on sisällyttävä hoitotyöntekijöiden perus- ja täydennyskoulutukseen sekä perehdytysohjelmiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi toukokuussa 2012 Kansallisen muistiohjelman, jonka tukee kuntia varautumaan kansanterveyden ja –talouden kannalta merkittävään kokonaisuuteen: muistisairaiden ihmisten määrän kasvuun sekä kestävän hoito- ja palvelujärjestelmän kehittämiseen. Sen avulla kunnat voivat arvioida nykyistä toimintaansa ja suunnata kohti muistiystävällistä Suomea.

– Nyt on oikea aika tehdä suunnan muutos. Se on inhimillistä ja samalla taloudellista, painottaa Mäkisalo-Ropponen.