Mäkisalo-Ropponen: Mikä on kokoomuksen kanta hoivatyöstä?

Ajankohtaista 11:51

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo otti Helsingin Sanomien haastattelussa (28.3.) kantaa yksityisten hoitolaitosten tehokkuuteen. Orpon mukaan yksityiset hoitolaitokset ovat pystyneet tuottamaan palveluita julkista puolta tehokkaammin. Kun muistetaan esimerkiksi ne lukuisat esiin tulleet laiminlyönnit isoissa yksityisissä vanhusten hoivakodeissa nousevat Orpon kommentit outoon valoon.

Monissa pienemmissä yrityksissä on hyvin ymmärretty, että hoito- ja hoivatyön tehokkuutta voidaan vahvistaa esimerkiksi henkilökunnan koulutukseen, erityisosaamiseen ja jaksamiseen sekä työilmapiiriin panostamalla. Nämä keinot myös lisäisivät työn vaikuttavuutta eli ikäihmisten toimintakyvyn säilymistä ja paranemista, mahdollisimman hyvää elämänlaatua. Vaikutukset olisivat positiivisia niin vanhukselle kuin myös hoitajille.

Valitettavasti monien isojen hoito- ja hoivayritysten tehokkuus on saatu aikaan henkilöstön määrästä tinkimällä ja haamuhoitajia työvuorolistoihin merkitsemällä. Tämä on myös vaikuttanut hoidon laatua heikentävästi, lisännyt hoitajien kuormitusta ja vähentänyt jaksamista. Kustannuspaineessa myös julkinen sektori on joutunut hakemaan tehokuutta hoitajia vähentämällä.

Hoito- ja hoivatyön tehokkuutta ei ole se, että vähäisen henkilökunnan takia ikäihmisten toimintakyky heikkenee. Tehokkuutta on se, että ikäihminen voi elää laadukasta ja omannäköistä elämää ja hänen toimintakykynsä säilyy mahdollisimman hyvänä. Laadun kustannuksella aikaansaatu tehokkuus ei ole tavoiteltava tilanne.

Jotta ihmisarvoinen vanhuus voidaan turvata kaikille, tarvitaan lakiin sitova hoitajamitoitus ja myös riittävästi resursseja sen toteuttamiseen. Jokaisen vanhuksen on voitava elää joutumatta pelkäämään, että pidetäänkö hänestä huolta tulevaisuudessa.