Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mäkisalo-Ropponen: Lapsiperheen arkeen valinnanmahdollisuuksia

Ajankohtaista 13:39

Sosialidemokraattien mielestä suomalaista laadukasta päiväkotijärjestelmää ja sen rinnalla kodinomaisen hoidon muotoja pitää kehittää. Eri muodot tarjoavat perheille aidon valinnan mahdollisuuden ja tukevat kotona lapsiaan hoitavien vanhempien paluuta työelämään nykyistä joustavammin.

– Yksittäisten asioiden esille nostaminen johtaa keskustelun harhapoluille ja yksittäisestä keinosta tulee päämäärä. Pelkästään kotihoidon tuki ja sen kesto ei ratkaise varhaiskasvatuksen kehittämishaasteita, sanoi Merja Mäkisalo-Ropponen tänään eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Vanhempien työelämään palaamisen helpottaminen on välttämätöntä, mikäli haluamme selviytyä tulevaisuuden työvoimatarpeesta.

– On tärkeä tukea perheen ja työelämän yhteensovittamista mm. mahdollistamalla lyhennetty työpäivä, korottamalla osittaista hoitorahaa ja luomalla taloudellisesti kannustava osa-aikaisen kotihoidon malli. Samalla osapäiväisen hoidon maksuja on pienennettävä. Päivähoidon maksujärjestelmää uudistus tukisi perheitä. Maksun tulisi määräytyä aina suhteessa huoltajan kanssa sovittuun hoitoaikaan, listasi Mäkisalo-Ropponen.

Työelämän joustoilla ja osa-aikatyöllä voidaan mahdollistaa myös työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nousu.  Perhevapaiden vuoksi pitkään työelämästä poissa olevat ovat useimmiten naisia, joten negatiiviset palkkavaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan heihin.

– Kysymys on myös palkkaerojen kaventamisesta, sillä perhevapaat ovat yksi sukupuolten välisiin palkkaeroihin vaikuttavista tekijöistä, muistutti Mäkisalo-Ropponen.

Kotihoidon tuen kehittämistä ei voida tehdä vain työllisyysasteen nostamisen ehdoilla, koska käytännössä kunnat eivät ole varautuneet siihen, että kotihoidon tuella olevat lapset isolla joukolla siirtyisivät osa- tai kokopäiväiseen päivähoitoon. Kotihoidontuen kehittäminen on liitettävä tiukasti arvokeskusteluun varhaiskasvatuksen merkityksestä ja tavoitteista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja: Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090