Mäkisalo-Ropponen: Lapsiperheen arkeen valinnanmahdollisuuksia

Ajankohtaista 13:39

Sosialidemokraattien mielestä suomalaista laadukasta päiväkotijärjestelmää ja sen rinnalla kodinomaisen hoidon muotoja pitää kehittää. Eri muodot tarjoavat perheille aidon valinnan mahdollisuuden ja tukevat kotona lapsiaan hoitavien vanhempien paluuta työelämään nykyistä joustavammin.

– Yksittäisten asioiden esille nostaminen johtaa keskustelun harhapoluille ja yksittäisestä keinosta tulee päämäärä. Pelkästään kotihoidon tuki ja sen kesto ei ratkaise varhaiskasvatuksen kehittämishaasteita, sanoi Merja Mäkisalo-Ropponen tänään eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Vanhempien työelämään palaamisen helpottaminen on välttämätöntä, mikäli haluamme selviytyä tulevaisuuden työvoimatarpeesta.

– On tärkeä tukea perheen ja työelämän yhteensovittamista mm. mahdollistamalla lyhennetty työpäivä, korottamalla osittaista hoitorahaa ja luomalla taloudellisesti kannustava osa-aikaisen kotihoidon malli. Samalla osapäiväisen hoidon maksuja on pienennettävä. Päivähoidon maksujärjestelmää uudistus tukisi perheitä. Maksun tulisi määräytyä aina suhteessa huoltajan kanssa sovittuun hoitoaikaan, listasi Mäkisalo-Ropponen.

Työelämän joustoilla ja osa-aikatyöllä voidaan mahdollistaa myös työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nousu.  Perhevapaiden vuoksi pitkään työelämästä poissa olevat ovat useimmiten naisia, joten negatiiviset palkkavaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan heihin.

– Kysymys on myös palkkaerojen kaventamisesta, sillä perhevapaat ovat yksi sukupuolten välisiin palkkaeroihin vaikuttavista tekijöistä, muistutti Mäkisalo-Ropponen.

Kotihoidon tuen kehittämistä ei voida tehdä vain työllisyysasteen nostamisen ehdoilla, koska käytännössä kunnat eivät ole varautuneet siihen, että kotihoidon tuella olevat lapset isolla joukolla siirtyisivät osa- tai kokopäiväiseen päivähoitoon. Kotihoidontuen kehittäminen on liitettävä tiukasti arvokeskusteluun varhaiskasvatuksen merkityksestä ja tavoitteista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja: Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090