Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mäkisalo-Ropponen: Laitoshoidon purkaminen on vanhuspalveluiden kehittämistä

Ajankohtaista 08:37

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut valmiiksi toimenpidesuunnitelman iäkkäiden laitoshoidon vähentämiseksi ja kotiin annettavien palvelujen lisäämiseksi. Toimenpidesuunnitelma pyrkii muuttamaan iäkkäiden palvelujen rakennetta ja hillitsemään kustannusten kasvua ikääntyneiden määrän kasvaessa. Vanhuspalvelulakia täsmennetään ja kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuutta ja laitoshoidon vähentämistä koskevan säännöksen velvoittavuutta lisätään.

– Mielestäni on hienoa, että sosiaali- ja terveysministeriö on ministeri Huovisen johdolla lähtenyt määrätietoisesti varmentamaan vanhuspalvelulain toteutumista muun muassa kotihoitoa velvoittavaksi lainsäädännöllä ja alueittain kohdennetulla ohjauksella, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).

Laitoshoidon määrissä on suuria eroja eri kuntien ja alueiden välillä. Suomessa on kuntia, joissa vain 1,4 prosenttia 75-vuotiaista asuu laitoshoidossa sekä kuntia, joissa lähes 5 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu laitoshoidossa.

– Laitoshoidon purkaminen ei ole säästötoimenpide. Se on vanhuspalveluiden kehittämistä, koska laitos ei ole kenenkään koti. Lisäksi mikään ei ole niin kallista kuin laitoshoito. Laitoshoidon purkamisessa inhimillisyys ja taloudellisuus kulkevatkin samaan suuntaan. Tavoite ei kuitenkaan onnistu, ellei saada rakennettua uudenlaisia ikäihmisille tarkoitettuja asumisyhteisöjä. Kaikki eivät voi, eivätkä halua asua omassa kodissaan avun tarpeen lisääntyessä, toteaa Mäkisalo-Ropponen ja jatkaa

– Olen kuitenkin huolissani kotihoidon tilanteesta. Monessa kunnassa on säästöjen nimissä vähennetty kotihoidon henkilökuntaa. Tämä on aiheuttanut sen, että kuntouttavaa toimintaa ei pystytä toteuttamaan. Kuntouttavan kotihoidon puutteet aiheuttavat usein sen, että ikäihmisen toimintakyky heikkenee liian nopeasti. Keskeisiä kuntouttavan hoidon elementtejä ovat arjen askareet sekä ulkoilu ja liikunta. Siinä vaiheessa, kun ikäihmisen ulkona liikkuminen loppuu, otetaan pitkä askel kohti laitoshoitoa. Valmiiden palvelupakettien sijasta kotihoidossa tulisi hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä tavoitteena olla, miten ja millä keinoin fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä pystytään ylläpitämään. Vain kotihoitoa kehittämällä voidaan laitospaikat purkaa.