Mäkisalo-Ropponen: Laitoshoidon purkaminen ei tarkoita heitteillejättöä!

Ajankohtaista 08:17

Viime viikolla julkaistussa hallituksen rakenneuudistuspaketissa mukana ollut laitoshoidon vähentäminen vanhustenhuollossa 300 miljoonalla eurolla on aiheuttanut turhaa pelkoa ja väärinkäsityksiä. Laitoshoito tarkoittaa terveyskeskusten pitkäaikaisosastoja ja vastaavia eikä esimerkiksi ryhmäkoteja tai tehostetun palveluasumisen yksikköjä.

– Ikäihmisten laitoshoidon purkaminen ei tarkoita ikäihmisten heitteille jättämistä eikä laitoshoitoa tarvitsevien siirtämistä takaisin kotihoitoon. Tavoitteena on nopeuttaa vanhuspalvelulaissa olevan määräyksen täytäntöönpanoa siitä, että ikäihmistä saa hoitaa laitoshoidossa vain, jos siihen on lääketieteelliset tai muut pätevät perusteet, painottaa kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) ja jatkaa.

– Tällä hetkellä laitoshoidon yksiköissä hoidetaan paljon esimerkiksi muistisairautta sairastavia henkilöitä, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa. He tarvitsevat kuitenkin ympärivuorokautista hoivaa ja kuntoutusta. Tarkoitus onkin nyt vauhdittaa esimerkiksi ryhmäkotien, uudenlaisten asumisyhteisöjen ja tehostetun palveluasumisen rakennuttamista, joissa ikäihmisten kuntouttava hoito ja laadukas elämä toteutuvat. Lisäksi kuntouttavaa kotihoitoa ja uudenlaisia kotiin annettavia palveluja tarvitaan lisää, jotta kotona asuvien toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään.