Mäkisalo-Ropponen: Lääkkeiden hinnat liian korkealla

Ajankohtaista 12:35

Merja Mäkisalo-Ropponen

SDP:n kansanedustaja ja terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Ropponen on huolissaan suomalaisten kohtuuttoman korkeista lääkekustannuksista. Mäkisalo-Ropposen mukaan lääkkeiden hinnan alentaminen toisi apua ihmisten arkeen. Yksi keino olisi kilpailun lisääminen apteekkialalla.

– Lääkkeiden hinnat ovat yksinkertaisesti liian korkeita. Suomessa on suuri määrä ihmisiä, jotka joutuvat miettimään, onko heillä edes varaa lääkkeisiin. Erityisesti pienituloisille eläkeläisille lääkkeiden hinnat ovat kestämättömän kalliita. Poliitikot eivät voi istua kädet ristissä ja toivoa, että lääkkeiden hinnat laskevat.

Yhtenä keinona laskea lääkkeiden hintoja Mäkisalo-Ropponen mainitsee kilpailun lisäämisen apteekkialalla.

– Tätä asiaa pitää harkita vakavasti. Jos kilpailua lisätään apteekkialalla, sen pitää tapahtua asiakkaiden ehdoilla. Erityisen suuri huomio pitää kiinnittää lääketurvallisuuteen ja lääkkeiden alueelliseen saatavuuteen. Oikein toteutettuna kilpailun lisääminen parantaisi lääkkeitä tarvitsevan ihmisen asemaa.

– On syytä muistaa, että lääkkeiden myyminen vaatii ammattitaitoa. Sen vuoksi kilpailun lisääminen apteekkialalla ei tarkoita käsikauppalääkkeiden siirtymistä ruokatavarakauppojen hyllylle.

Mäkisalo-Ropponen huomauttaa, että Sipilän hallitus on omilla päätöksillään heikentänyt pienituloisten ja sairastavien ihmisten asemaa.

– Hallituksen päätökset leikata samaan aikaan lääkekorvauksista ja toimeentulosta ovat johtaneet tilanteeseen, jossa entistä useampi suomalainen joutuu valitsemaan ruoan ja lääkkeiden väliltä. Tämä on täysin kohtuutonta vuoden 2016 Suomessa.

– On valitettava tosiasia, että useassa Sipilän hallituksen päätöksessä ihminen on unohtunut täysin. Kun on leikattu samaan aikaan toimeentulosta ja elintärkeistä lääkekorvauksista, pienituloiset asetetaan kestämättömään asemaan. Useat leikkaukset kasaantuvat samojen ihmisten harteille. Siitä on oikeudenmukaisuus kaukana.