Mäkisalo-Ropponen: Kotihoitoon suunnattava lisää resursseja ja aikaa

Ajankohtaista 10:01

Ikäihmisten palveluasumisen ongelmien kuten haamuhoitajien ja isojen firmojen vilpillisen toiminnan kitkemisen lisäksi kotihoidon laatuun on suunnattava selkeästi lisää resursseja ja aikaa. Palvelupakettikulttuuri ja pikaiset tarkastuskäynnit ovat väärä suuntaus, mikäli haluamme ylläpitää kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.).

– Kotihoito on muuttunut yhä enemmän erilaisten palvelupakettien tarjoamiseksi asiakkaille ja hoitajien rooli on muuttunut yhä enemmän pikaisesti asiakkaan luona ”tarkastuskäyntejä” tekeväksi. Suuntaus on väärä, sillä jos halutaan, että asiakkaat voivat asua kotona pidempään, on kuntouttavaan ja ylläpitävään toimintaan panostettava. Kotiin vietävien palvelujen sijasta tulisi huolehtia siitä, että asiakkaat pääsevät ulos omasta kodistaan. Tämä perusoikeus toteutuu hyvin harvoin kotihoidon asiakkaiden kohdalla, vaikka se olisi tehokkain tapa ylläpitää toimintakykyä, sanoo Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.).

Nykyisellään kotihoito voi olla hyvin pirstoutunutta ja ikäihmisen luona voi käydä lukuisia hoitajia hetkellisesti. Työntekijöiden siirtymäaikoihin ja paikallaoloon on varattava jo työvuoroja suunnitellessa riittävä aika.

– Kotihoidon tavoitteena on saada lisättyä asiakkaan luona tehtävää aikaa ja näin tehostaa kotihoidon toimintaa. Se on hyvä tavoite, mutta nyt se monin paikoin tapahtuu kyseenalaisiin keinoin työntekijöiden siirtymäaikoja työsuunnitelmissa lyhentämällä. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitajat joutuvat tinkimään asiakkaiden luona olosta tai omasta ruokatauostaan ennättääkseen käydä kaikkien asiakkaiden luona, sanoo Mäkisalo-Ropponen. 

Paikasta toiseen siirtymiseen on työntekijöillä varattu aikaa esimerkiksi 2-3 minuuttia ja todellisuudessa tämä ei ole mahdollista, ellei toinen asiakas asu naapurissa. Käyntiaikoja on työvuorosuunnitelmassa jopa päällekkäin.

– Kotihoidon työntekijät kertovat, että jos siirtymäaika on arvioitu useamman asiakkaan kanssa liian lyhyeksi tai siirtymiseen ei ole varattu lainkaan aikaa, se tarkoittaa, että ensimmäisen käynnin jälkeen asiakkaat eivät saa enää sitä aikaa, joka heille on luvattu ja suunniteltu, sanoo Mäkisalo-Ropponen.

Esimerkki työvuorolistasta kuvana tiedotteen liitteenä. Työvuorolistasta näkee hoitajien tiukan aikataulun. Mikäli esimerkiksi siirtymissä on 6 minuutin virhe ja hoitajalla 20 käyntiä työvuoron aikana niin hän joutuu ottamaan kaksi tuntia asiakkaille luvatusta hoidosta tai omista tauoistaan. Työvuorosuunnitelma ei mahdollista edes vessassa käyntiä.