Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mäkisalo-Ropponen: Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut etusijalle

Ajankohtaista 10:03

Viime päivien keskusteluissa on noussut esille yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lisääminen palveluiden kuntoon saamiseksi ja saatavuuden varmistamiseksi. Esille on tuotu jopa väite, että yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat julkisia laadukkaimpia.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Toiminnallisesti laatu on yhtä hyvää, sillä Suomessa on ammattitaitoinen ja osaava terveysalan henkilöstö. Yksityisellä puolella on tosin kiinnitetty enemmän huomiota toiminnan imagoon. Julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on vasta viime aikoina herätty asian tärkeyteen. Asiakkaan kokeman laadun kannalta imagolla on suuri merkitys, toteaa kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja jatkaa:

– Olen seurannut yli 10 vuotta vanhuspalveluiden tilannetta Suomessa muun muassa työyhteisökouluttajana. Kokemukseni perusteella voin sanoa, ettei vanhuspalveluiden laatu riipu siitä, onko toiminta yksityistä tai julkista. Molemmilla puolilla on erittäin laadukasta, mutta myös erittäin huonolaatuista toimintaa. Laatu riippuu täysin organisaatiokulttuurista ja sen osatekijöistä. Erityisesti johtamisella on suuri merkitys toiminnan laatuun. Johtajiksi on sekä yksityisellä että julkisella puolella valikoitunut liiaksi tiettyjen ammattiryhmien edustajia eikä johtajia rekrytoidessa ole huomioitu tarpeeksi johtamisosaamista.

Mäkisalo-Ropponen vierastaa erityisesti monikansallisten yritysten laajempaa osuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, koska esimerkiksi niiden voitot ja varallisuus saattavat päätyä veroparatiiseihin Suomen ulkopuolelle.

– Mikäli annamme yksityisen sektorin vallata sosiaali- ja terveysalan, suuntaa on myöhemmin enää vaikea muuttaa. Yksityisen puolen tavoitteena on aina voiton tavoittelu. Keskeinen eettinen kysymys onkin, annammeko sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoiden hoidettavaksi vai pidämmekö sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhteiskunnallisesti niin tärkeänä toimintana, että se on säilytettävä pääosin julkisena, hän toteaa ja jatkaa

– Yksityistä palvelutuotantoa tarvitaan tukemaan julkista toimintaa esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa. Pääpainon tulee silloinkin olla lähialueen hoito- ja hoivayrityksissä, joissa tehdään usein laadukasta työtä ja joiden kanssa kunnan on mahdollista rakentaa toimivia kumppanuussuhteita.

Julkisen puolen työvoimapula johtuu Mäkisalo-Ropposen mukaan usein epäinhimillisistä työolosuhteista.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää uuvuttaa eniten ammattietiikan ja todellisuuden välinen ristiriita ts. se, ettei voi tehdä työtä niin hyvin kuin ammattietiikka edellyttäisi. Työyhteisöjen kulttuurin kehittäminen työntekijöitä arvostavaksi ja työolosuhteiden luominen inhimillisiksi takaavat sen, että julkiselle puolelle saadaan työntekijöitä. Niissä kunnissa ja työyhteisössä, joissa näihin asioihin on kiinnitetty riittävästi huomiota, on saatu virat ja toimet täytettyä. Tämä on oikea tapa kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoa, Mäkisalo-Ropponen toteaa.