Mäkisalo-Ropponen ja Harakka: Järjestöjen huoli Kela:n tulkkauspalveluista otettava tosissaan

Ajankohtaista 06:01

SDP:n kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Timo Harakka ovat jättäneet ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Kelan tulkkauspalveluiden tulevaisuudesta (KK 296/2017 vp). Molemmat kertovat saaneensa asian tiimoilta valtavan määrän palautetta. Kelan tulkkauspalveluissa on tällä hetkellä menossa hankintaprosessi.

– Useiden järjestöjen yhteisessä kannanotossa todetaan, että Kansaneläkelaitoksen kilpailuttama kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta on monin tavoin epäonnistunut. Tämä on vakava viesti ja huolestuttava asia, kirjallisen kysymyksen perusteluissa todetaan.

Järjestöt ovat esittäneet, että hankinta pitää keskeyttää.  Järjestöt ovat huolissaan muun muassa palveluiden kehittämisestä, innovatiivisuudesta sekä asiakkaiden oikeudesta laadukkaisiin palveluihin. Järjestöjen mielestä hankinnassa ei myöskään ole kuultu tarpeeksi palveluiden käyttäjiä tai otettu huomioon heidän tarpeitaan.

– Asia on erittäin merkittävä, sillä Kela välittää yli 90 prosenttia Suomen tulkkauksista. Hankinnan onnistumisella on suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia. Laadukkaissa tulkkauspalveluissa korostuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Järjestöjen suurta huolta ei voi sivuuttaa.

Kansanedustajat odottavat ministeriltä vastausta kysymyksiin, miten hallitus aikoo huomioida eri järjestöjen huolet Kelan tulkkauspalveluiden tulevaisuudesta ja  miten hallitus aikoo varmistaa, että Kelan tulkkauspalveluita tarvitsevien perusoikeudet toteutuvat myös jatkossa.