Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Mäkisalo-Ropponen: Hyvässä yhteiskunnassa arvostetaan kaikenikäisiä ihmisiä

Ajankohtaista 10:26

YK:n ikäihmisten päivää vietetään vuosittain 1.10. Päivän aikana halutaan tuoda globaalisti esille sitä, että väestörakenteet ovat muuttuneet lähivuosikymmeninä merkittävästi ja muutokset tulevat olemaan yhä merkittävämpiä 2000-luvun edetessä.

Lähes 700 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti on yli 60-vuotiaita ja vuoteen 2050 mennessä heitä on jo yli kaksi miljardia, eli yli 20 prosenttia koko maailman väestöstä. Suomessa yli 65-vuotiaita on tällä hetkellä yli miljoona ja vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan jo lähes 1,5 miljoonaa. Tässä ikäryhmässä on siis valtavasti joukkovoimaa.

Suomessa Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on meillä Vanhustenviikko eli tänä vuonna nyt kuluva viikko 4-11.10. Tämän vuoden teema on: Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern.

Vanhustyön keskusliitto haluaa teemalla nostaa esille positiivisia asioita vanhenemisesta. Arjen pieniä ja suuria iloja. Arjessa on paljon asioita, jotka tekevät ihmiset ikääntyessäkin onnelliseksi mahdollisista kivuista ja säryistä huolimatta. Vanhustyön keskusliitto haastaakin kaikki miettimään ikääntymistä positiivisuuden kautta.

Ikäystävällisessä yhteiskunnassa ikäihmiset ovat voimavara

Yhteiskunta tarvitsee kaiken ikäisiä ihmisiä ja on tärkeää varmistaa, että eri sukupolvet voivat oppia toinen toisiltaan. Ikäystävällisessä yhteiskunnassa kaikille halutaan varmistaa hyvä ikääntyminen ja sukupolvien oppiva vuorovaikutus. Ikäystävällisyys merkitsee ikäihmisen ihmisarvon kunnioittamista ja kunkin ainutlaatuisen elämäntilanteen ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Hyvä ikääntyminen mahdollistaa sen, että työelämästä siirtyy eläkkeelle yhä useampia terveitä ja toimintakykyisiä ihmisiä. Se tarkoittaa myös sitä, että ihminen voi jatkaa työelämässä niin kauan kuin halua ja työkykyä on jäljellä.

Hyvä ikääntyminen merkitsee mahdollisuutta oman toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Se tarkoittaa osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon henkilön itsensä niin halutessa. Suurin osa ihmisistä haluaa eläkkeellä olleessaankin kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen omissa asioissa ovat tärkeitä kaikille.

Osallisuus edellyttää esteettömiä ympäristöjä sekä saavutettavissa olevia ja kohtuuhintaisia palveluja. Hyvä ikääntyminen rakentuu riittävälle taloudelliselle toimeentulolle, joka osaltaan tukee omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Tällaisessa ikäystävällisessä yhteiskunnassa on onni vanheta.

Positiivisuuden kautta ajatteleminen tarkoittaa myös uskoa epäkohtien korjaamiseen

Vanhustyön Keskusliitto korostaa Onni on vanheta -teemaan liittyen, ettei se halua lakaista ikäviä asioita maton alle, vaan nostaa esille ikääntymisen hyviä puolia. Ilman epäkohtien esille tulemista, ei myöskään käynnistyy kehittämistyö.

Esimerkiksi vanhusten hoidon ja hoivan kulttuurissa on paljon vielä kehitettävää, joskin sieltä löytyy myös paljon hyvää. Avun tarpeen lisääntyessä auttajien tapa tehdä työtä ja työyhteisön kulttuuri ratkaisevat, voiko myös tässä elämänvaiheessa oleva ikäihminen kokea, että vanheneminen on onni ja elämä on hyvää.

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (sd)