Mäkisalo-Ropponen: Hyvä, arvokas vanhuus vanhuspalvelulain avulla

Ajankohtaista 11:19

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuussa 2013. Tämän vuoden alustavoimaan tulleessa vanhuspalvelulain muutoksessa lakia täsmennettiin siten, että se vastaa entistä paremmin lain alkuperäistä tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta ja pitkäaikaisen laitoshoidon viimesijaisuudesta.

– SDP haluaa turvata kaikille hyvän, arvokkaan vanhuuden. Hyvän vanhuuden lähtökohtana on tukea ihmisen toimintakykyä ja mahdollisuutta asua kotona. Vanhuspalvelulain avulla voimme parantaa ikäihmisen oikeuksia hänen tarvitsemiinsa palveluihin niin koti- kuin laitoshoidossa, toteaa SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja jatkaa

– Meidän on rohkeasti lähdettävä kehittämään kotihoitoa, jotta ihmiset saavat palveluja omaan kotiinsa. Erityisesti kotiin annettavaa kuntoutusta ja avomuotoisia kuntoutusjaksoja on lisättävä. Lisäksi kotihoidossa on oltava riittävät resurssit kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen. Terveyskeskusten vuodeosastoja on muutettava kuntoutusta antavaksi yksiköiksi. Näin voimme varmistaa, että ikäihmisen on mahdollista päästä kuntoutukseen heti toimintakyvyn heikentyessä. Lisäksi uudenlaisia yhteisöllisiä asumismuotoja on lisättävä tehostetun palveluasumisen rinnalle. Tehostettu palveluasuminenkin on kotona asumista. Esimerkiksi muistisairautta sairastaville ryhmäkodit ja perhehoito ovat usein erittäin toimivia asumisratkaisuja.

– Monessa kunnassa asioissa on edetty vanhuspalvelulain hengen mukaisesti, mutta toki paljon on vielä tehtävää. Kotihoidon resurssit ovat edelleen osittain liian niukat kuntouttavaan kotihoitoon. Avokuntoutusta ei myöskään ole riittävästi sitä tarvitseville. Välimuotoisista hoitopaikoista on edelleen valtava puute ja siksi vanhuspalvelulain vaatimus siitä, että jokaiselle ikäihmiselle on löydyttävä tarkoituksen mukainen asumis- ja hoitopaikka kolmessa kuukaudessa, ei välttämättä toteudu. Seuraavalla hallituskaudella on tärkeää seurata vanhuspalvelun toteutumista ja kotihoidon kehittämistä, toteaa Merja Mäkisalo-Ropponen lopuksi.