Mäkisalo-Ropponen: Hoitotyön tutkimussäätiön pitkäjänteinen toiminta turvattava

Ajankohtaista 11:32

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen kysyi kirjallisessa kysymyksessään (KK 91/2017 vp), miten hallitus aikoo varmistaa Hoitotyön tutkimussäätiön toiminnan jatkumisen tulevaisuudessa. Hotuksen taloudelliset resurssit ovat erittäin niukat, joten huoli toiminnan jatkuvuudesta on erittäin aiheellinen. Hotus onkin itse esittänyt, että valtion talousarvioon vuodelle 2018 hyväksyttäisiin rahoitus Hotuksen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi

Merja Mäkisalo-Ropponen kiittelee ministeri Rehulaa kirjallisen kysymyksen vastauksessa osoittamasta myönteisestä suhtautumisesta Hoitotyön tutkimussäätiön toimintaa kohtaan.

–          Kannustan ministeri Rehulaa tekemään kaikkensa, että Hotuksen rahoitus saadaan valtion talousarvioon. Tieto Hotuksen rahoituksesta on tullut tähän mennessä hyvin myöhään, jolloin toiminnan suunnittelu on ollut vaikeaa. Hotuksen pitkäjänteinen toiminta ja näyttöön perustuvan toiminnan mahdollistaminen on turvattava. Sosiaali- ja teveydenhuollon muutoksessa tämä on entistäkin tärkeämpää. Vaarana on, että ilman tutkimustiedon hyödyntämistä mikään ei muutu toimintakulttuureissa, vaan toiminta jatkuu ”meillä on aina tehty näin” – mallilla.

–          On erikoista, että lääkärien työtä ohjaavat Käypä Hoito – suositusten laatiminen saa budjettirahoitusta, mutta hoitotyön suositusten laatiminen ei. Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden varmistamiseksi kaikkien keskeisten ammattiryhmien työskentelyn on perustuttava tutkimusnäyttöön.

On kuitenkin harmillista, ettei ministeri Rehula kirjallisen kysymyksen vastauksessa (KKV 32/2017 vp) lämmennyt ajatukselle sairaanhoitajien valtakunnallisen jatkokoulutuksen järjestämiselle.

–          Jos halutaan saada hoitotyön tutkimusnäyttö optimaalisesti palvelemaan käytäntöä, on myös AMK-tutkinnon suorittaneiden erikoistumis- ja jatkokoulutus oltava suunnitelmallista. Esimerkiksi muistihoitajien koulutusta ei ole tällä hetkellä järjestetty mitenkään ja siksi näyttöön perustuva toiminta ei leviä riittävästi muistisairaiden hoitotyöhön. Erikoistumiskoulutus olisi oikea paikka saada valmiuksia tutkimusnäytön laaja-alaiseen käyttöön ja hyödyntämiseen.

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on voittoa tavoittelematon toiminnallinen säätiö, jonka perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön edistäminen ja vakiinnuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hotus on ainoa kansallisella tasolla toimiva näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä edistävä keskus. Hotuksen merkitys näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä on merkittävä, sillä THL:n mukaan kaikista sosiaali- ja terveysalan työllisistä työntekijöistä 72 prosenttia on hoitotyöntekijöitä.

 

Kirjalliset kysymykset ja niiden vastaukset ovat luettavissa:

KK 91/2017 vp:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_91+2017.pdf

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_91+2017.pdf

 

KKV 32/2017 vp:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_32+2017.pdf

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_32+2017.pdf