Mäkisalo-Ropponen: Henkilöstömitoituksen tarkoitettava koulutettua henkilökuntaa

Ajankohtaista 12:55

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen iloitsee siitä, että hallitus perui suunnitelmansa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen leikkauksesta.

0,4 mitoitus olisi tarkoittanut hoidon laadun romahdusta. Muun muassa Tehy on kuitenkin huolissaan siitä, että hallitus todellisuudessa leikkaa henkilöstömitoitusta ottamalla mitoituksessa huomioon myös muun kuin koulutetun henkilökunnan.

– 0,5 mitoituksen tulee tarkoittaa koulutettua henkilökuntaa, vaikka sekin on useimmiten liian vähän. Nyt vaarana on se, että hoidon laatu kärsii pätevyysvaatimuksia heikentämällä. Toivottavasti hallitus ei tee tätä virhettä!

Mäkisalo-Ropposen mukaan osoittaa suurta tietämättömyyttä ja ikäihmisten aliarviointia, jos kuvitellaan että ikäihmisiä voi hoitaa kuka tahansa. Pelkkä lämmin sydän, hyvä tahto ja vikkelät jalat eivät auta jos ei ole koulutuksen mukanaan tuomaa ammattitaitoa ja osaamista.

– Esimerkiksi muistisairaan hoidossa auttava vuorovaikutus ja ikäihmisen omatoimisuutta ylläpitävä ja tukeva toiminta vaatii riittävää koulutusta. Ammattihenkilöstön lisänä hoitoyhteisöissä voi olla myös muita henkilöitä esimerkiksi mahdollistamassa erilaista harrastustoimintaa, mutta mitoitukseen ei saa laskea kuin välittömään hoitotyöhön ja kuntoutukseen osallistuva koulutettu ammattihenkilöstö sekä se osa hoiva-avustajien työstä, mikä kohdistuu välittömään asiakastyöhön.