Mäkisalo-Ropponen: Henkilöstömitoituksen laskeminen vanhustenhoidossa vastuutonta

Ajankohtaista 09:40

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja ja Muistiliiton hallituksen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen ei voi hyväksyä hallituksen suunnitelmia laskea ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen laskemista 0.5:sta 0.4:aan.

Hänen mukaansa 0.5:den henkilöstömitoituskin on usein täysin riittämätön.

– Vanhuspalveluiden ylimmän valvojan Valviran mukaan mitoitusta pienentämällä oikeus hyvään hoitoon ei toteudu (Yle 11.9.2016). Tämän lausunnon luulisi herättävän hallituksen.

Mäkisalo-Ropposen mukaan hallituksen suunnitelma onkin epäinhimillinen ja vastuuton. Päätös tarkoittaisi Mäkisalo-Ropposen mukaan sitä, että esimerkiksi 15 asukkaan hoitoyhteisössä aamu- tai iltavuorossa on väkisinkin vain yksi hoitaja. Valviran lausunnon mukaan henkilöstömitoituksen laskeminen johtaa siihen, ettei vanhukset saa ulkoilla säännöllisesti tai eivät ollenkaan. Myös ruuat, vessakäynnit ja suihkutukset vaativat tarpeeksi työntekijöitä.

– Erityisesti muistisairautta sairastavien hoitotyössä 0.4 mitoitus tekee laadukkaan hoitotyön tekemisen mahdottomaksi, sillä läsnäolo sekä rauhallinen ja kiireetön yhdessä toimiminen ovat ehdottomia edellytyksiä turvallisen ja toimintakykyä ylläpitävän hoidon toteutumiselle.