Maassa maan tavalla?

Ajankohtaista 14:23

Eduskunnan kyselynurkan keskustelijoina maahanmuutosta olivat Maarit Feldt-Ranta ja Susanna Huovinen. He keskustelivat SDP:n maahanmuuttopoliittisen työryhmän väliraportista, joka käsittelee työperäistä maahanmuuttoa.
SDP:n mielestä työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan täydentämään suomalaista työvoimaa. Työperäisen maahanmuuton tulee kuitenkin perustua aitoon työvoiman tarpeeseen ja sen on oltava hallittua. Tarve tulee määritellä toimialakohtaisesti hyvässä yhteistyössä valtion ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Samalla tulee huolehtia Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien kotoutumisesta ja työllistymisestä.


Toisena teemana esiin nousi työmarkkinaehtojen ja työlainsäädännön noudattaminen. Pelkona on, että Suomeen kehittyy kahdet työmarkkinat – rehelliset, joissa noudatetaan vallitsevia lakeja ja säädöksiä ja epärehellisyyteen perustuvat halpatyömarkkinat, joissa lakeja ei noudateta. SDP:n vaatii, että yhteiset säädökset koskevat kaikkia Suomessa työskenteleviä. Säädöksiä noudattamalla voidaan turvata kaikkien oikeudet.


Säädösten noudattamista voidaan edistää lisäämällä valvontaa sekä turvaamalla työsuojeluviranomaisten, poliisin, rajavartiolaitoksen sekä aluehallinnon viranomaisten valvontaresurssit.