Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Maarit Feldt-Rannan vappupuhe

Vappu 12:37

VAPPUPUHE 1.5.2017 Nummelassa, Tuusulassa ja Pornaisissa

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta

Hyvät vapun juhlijat,

Tämän vapun yleisin puheenaihe on varmasti ollut sää! Ja siitä riittääkin puhumista. Itse ajattelin puhua siitä, mitä Suomessa tällä hetkellä tapahtuu – ja nyt tapahtuu poikkeuksellisen paljon.

Kun Suomeen viime eduskuntavaalien jälkeen nimitettiin Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten hallitus, moni luuli, että maahan tuli porvarihallitus. Nyt kaksi vuotta myöhemmin tiedämme, että hallitus ei ole perinteinen porvarihallitus, vaan aivan uudenlainen oikeistohallitus, joka yrittää muuttaa Suomen pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta markkinaehtoiseksi maaksi.

Yritysjohtaja Sipilän hallitusta ohjaa ideologia, jossa edistetään markkinoita, ei kansalaisten perusoikeuksia ja palveluja. Ideologiansa edistämiseksi Sipilän hallitus yhtiöittää kaiken mikä on mahdollista, supistaa julkista sektoria massiivisilla leikkauksilla, yrittää heikentää ammattiydistysliikkeen toimintaa ja kasvattaa väestön koulutus-, terveys- ja hyvinvointieroja entisestän. Hyvätuloiset on vapautettu kaikista säästötalkoista ja parhaillaankin hallitus etsii keinoja edistää omaisuuden piilottamista ulkomaille hallintorekisterin muodossa. Kovia sanoja? Kyllä, mutta totta joka sana, eivätkä läheskään niin kovia kuin hallituksen teot.

Hyvät kuulijat

Hallitus on kahden vuoden aikana yhtiöittänyt ja ilmoittanut yhtiöittävänsä luontopalvelut, tiet, rautatiet ja meriväylät. Yhtiöittämisvimmassaan hallitus on päättänyt jopa, että sosiaali- ja terveydenhuollossakin eri tuottajat pitää saada ”samalle viivalle”, mikä edellyttää julkisen palvelun – neuvoloiden, terveyskeskusten ja hoivakotien yhtiöittämistä. Jos hallitukset suunnitelmat toteutuvat, eivät kunnat eivätkä järjestöt enää voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Joku voi kysyä, mitä väliä sillä on, millä mallilla palvelut tuotetaan. Kyllä sillä on; markkinat eivät ole kiinnostuneita köyhistä, monisairaista, paljon apua ja tukea tarvitsevista. Markkinoilla ei myöskään ole pitkäjänteisyyttä eikä intressiä huolehtia lastenneuvoloiden pitkäjänteisistä rokotusohjelmista tai palvelujen kysyntää heikentävästä ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta.

Julkisten palveluiden pakkoyhtiöittäminen ja markkinalogiikan mukaan toimiminen tulee muuttamaan koko hyvinvointivaltion perustan. On vaarana, että sosiaali- ja tervespalveluista tulee pelkkää bisnestä, jota ei ohjaa sosiaali- ja terveyspoliittiset, kaikkia kansalaisia koskevat tavoitteet, vaan voiton tavoittelu. Hallituksen kaavailemassa muodossa sote- ja maakuntauudistus on valtava hyppy tuntemattomaan, jota ei ole kokeiltu missään päin maailmaa. Ei olekaan ihme, että hallituksen soteyhtiöittämissuunnitelmat ovat saaneet laajaa kritiikkiä. Meidän lisäksemme juuri tähän pakkoyhtiöittämiseen ja kiiltokuvakuoressa markkinoituun valinnanvapauteen ovat suhtautuneet kriittisesti ainakin kunnat, professorit ja asiantuntijat, monet ministeriöt, korkein hallinto-oikeus, monet järjestöt, 80 % maan sairaanhoitajista, enemmistö maan sosiaali- ja terveysjohtajista ja niin edelleen. Itse asiassa ei tule mieleen mitään muuta tahoa, kuin yksityiset terveydenhoitojätit, jotka kannattavat hallituksen ajamaa massamittaista sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtiöittämistä. Näihin terveyspalveluyhtiöihin hallituspuolue Kokoomuksesta lähti hyvissä ajoissa keskeisiä henkilöitä valmistelemaan verovarojemme herumisen yhtiöihin maksimaalisesti.

Hallitus on ilmoittanut tuovansa ns. valinnanvapausmallinsa eduskuntaan heti vapun jälkeen. Hyvät ystävät, toverit, suomalaiset – meidän historiallinen tehtävämme on tänä keväänä huolehtia siitä, että soteuudistus etenee ilman, että terveyskeskukset, neuvolat, vanhuspalvelut ja hoivakodit ajetaan markkinoille. Kaikki ei voi olla kaupan. Maata ei voi, eikä pidä johtaa kuin yritystä. Minulla ei ole mitään rikastumista vastaan; päinvastoin. Ihmisten ja yritysten menestymisestä kannattaa aina iloita – onhan se myös yhteiskunnalle hyödyllistä. Sitä en kuitenkaan päättäjänä pidä oikeana, että yhteiskunnan palveluja kehitetään siitä lähtökohdasta, että edistetään ensisijaisesti yritystoimintaa eikä kansalaisten palveluja. En myöskään hyväksy, että mahdollistetaan palveluihin tarkoitettujen verovarojen kanavoiminen yksityisten osakkeenomistajien pankkitileille tai kaikkein vähiten, ettei voida varmistua siitä, että verovarojen avulla taotusta voitosta maksetaan verot Suomeen.

Me emme kannata kansalaisten kannalta tällaista riskaabelia bisnesmallia, vaan pidämme järkevänä, että soteuudistus toteutetaan vaiheittain ja että näin vältetään pahimmat riskit ja sudenkuopat, joita hallituksen mallissa on kosolti.

Hyvät kuulijat, hyvät vapun juhlijat

Suomi on monella tapaa hieno maa. Ei ole sattumaa, että Suomi nousi pienestä maatalousvaltaisesta maasta kansakuntien eturiviin maaksi, joka pärjää mennen tullen erilaisissa kansainvälisissä mittauksissa, joissa mitataan oppimistuloksia, onnellisuutta, naisten asemaa, demokratiaa ja avoimuutta. Se ei todellakaan ole ollut sattumaa.

Miettikää, miten edistyksellisiä olivat ne sukupolvet, jotka päättivät antaa äänen jokaiselle ja ottaa koko väestön, sekä miehet että naiset, mukaan rakentamaan Suomea. Miettikää, miten edistyksellisiä olivat ne, jotka päättivät, että kaikki lapset, eivät vain taloudellisesti vakaiden perheiden lapset, saavat käydä saman maksuttoman peruskoulun. Ja ne, jotka näkivät, että varhaiskasvatuksen antaminen kaikille lapsille, ei vain osalle, parantaisi heidän mahdollisuuksiaan pärjätä paremmin myöhemmin elämässä. Edistyksellisiä olivat ne, jotka ymmärsivät, että työmarkkinoilla syntyy enemmän yhdessä sopien, ei sanellen. Edistyksellisiä olivat myös ne, jotka ymmärsivät, että yksin impivaaralaisittain sisäänpäin käpertyen olisimme syrjässä siitä kehityksestä, joka on kasvattanut hyvinvointia Euroopassa ja mahdollistanut pienelle maalle vientikaupan myötä aivan toisenlaisen hyvinvoinnin, kuin mitä meillä olisi ilman sitä. Maailmalla Suomi on pärjännyt hyvin myös vakaan ja viisaan ulkopolitiikkamme ansiosta. Olemme olleet mukana ratkomassa kansainvälisiä kriisejä, emme aiheuttamassa niitä. On ollut sykähdyttävää saada syntyä, kasvaa ja elää tässä vapaassa 100-vuotiaassa, edistyksen etujoukossa kulkeneessa, pienessä pohjoisessa maassa

Hyvät kuulijat

Pohjoismaisen yhteiskuntamallin menestys tunnustetaan laajasti ja sen aikaansaamia tuloksia pidetään yhteisinä. Tänään 100-vuotiaassa Suomessa tätä edistyksellistä ja maailmalla ihailtua yhteiskuntamallia kuitenkin haastetaan monella tapaa. Koulutukseen kohdistetaan miljardileikkauksia; enää ei olekaan niin väliä, pääseekö jokainen nuori halutessaan korkeakoulutukseen. Enää sopimusyhteiskunnallakaan ei ole niin väliä; paikallisen sopimisen nimeen vannovat ajavat mallia, jossa jokainen neuvottelee itselleen omat palkat ja ehdot – on helppoa nähdä kuka siinä voittaa ja kuka häviää. Enää päivähoito ei olekaan jokaisen lapsen oikeus, vaan virkamiehen päätös. Ja tasa-arvostakin voidaan hyvin tinkiä; 12 miespuolista ministeriä määrä tahdin maan hallituksessa, naisia on mahtunut mukaan enää 5. Kaikki oikein isot asiat sovitaan kolmen miehen kesken.  Perhevapaita ei haluta uudistaa, koska naisen paikka on kotona ja on jonkun muun murhe, kun naisen eläke aikanaan jää kotona vietettyjen vuosien jälkeen miehen eläkettä merkittävästi pienemmäksi. Myös EU-erolla on varaa flirttailla eikä kansainvälinen solidaarisuus ole enää meidän murhe. Ja ainakaan tänne ei haluta uutta verta tai uusia ajatuksia maailmalta. Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten viimeaikaiset linjaukset huokuvat taantumuksellista, kansallismielistä, sisäänpäinkääntyvää ja maskuliinista arvopohjaa. Hallituksen edustama taantumuksellinen politiikka ei vie meitä eteenpäin, se vie meitä vain taaksepäin.

Hyvät vapun juhlijat. Meidän Suomemme on edistyksellinen. Meidän Suomemme on yhdenvertainen. Jokainen täällä syntyvä tai tänne muuttava tyttö ja poika tietää, että hän on saman arvoinen kuin muut lapset; yhtä tärkeä, ainutlaatuinen. Jokainen nuori tietää, että maailma on täynnä mahdollisuuksia ja että he ovat osa sitä kaikkea. Jokainen palkansaaja, silpputyötä tekevä, freelanseri ja pätkätyöntekijä tietää, ettei jää yksin työmarkkinoiden puristuksiin, vaan neuvotteluvoimaa löytyy muiden kanssa yhdessä tehden. Jokainen äiti ja isä jakavat yhdessä vanhemmuuden ilot ja vastuut – sukupuolesi ei syrjäytä sinua työmarkkinoilta. Edistyksellisessä maailmassa kannamme huolta ja vastuuta myös yhteisestä ympäristöstä ja maapallostamme, yhdessä muiden kanssa. Haluamme olla osa ratkaisua, emme osa ongelmaa.

Hyvät kuulijat. Tämän vapun sanoma on, että sosialidemokratia on maailmanlaajuinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden like. Sosialidemokratia on kansainvälinen huuto vapaudelle. Se on oikeudenmukaisuuden edistämistä ja sopimisen vaalimista. Se on mahdollisuuksien näkemistä ja yhdessä tekemstä. Hyvät vapun juhlijat, ei anneta periksi taantumuksellisille ja konservatiivisille voimille. Meitä tarvitaan! On aika yhdistää voimamme niiden kanssa, jotka haluavat rakentaa Suomea, Eurooppaa ja maailmaa valoisien lasien läpi. Tekemistä on paljon, mutta niin on myös meitä, jotka haluamme välittävän, oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen Suomen.

Hyvät kuulijat

Inspiraatioksi meille kaikille päätän puheeni muutaman vuoden takaisessa Kevätpörriäisessä olleeseen, 3-luokkalaisen Veera Aholan runoon. Ajattelen, että tällaisia tyttöjä ja tällaisia runoja syntyy mahdollisuuksien maassa:

Olen turkoosi talvi

Olen koira joka osaa spagaatin

Olen mandariini hotellin lattialla

Olen orvokin tuoksu ja linnunlaulu

Olen tietokone keskellä New Yorkia

Minä muiden joukossa

Erilainen, samanlainen, samanarvoinen.

  • Veera Ahola, 3A

 

Kiitos. Hyvää vapun päivää!