Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan sosialidemokraatit: valiokunta on löytänyt riittävän yhteisymmärryksen tunteita herättävistä kansalaisaloitteista

Ajankohtaista 14:48

Maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietinnöt pitkään vireillä olleista kansalaisaloitteista, joissa vaaditaan verkkokalastuksen rajoittamista saimaannorpan levinneisyysalueilla (KAA 8/2019, suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimista (KAA 4/2020) sekä valkoposkihanhen metsästyksen sallimista (KAA 3/2020).

– Olemme tyytyväisiä valiokunnan työhön ja aloitteiden huolelliseen käsittelyyn valiokunnassa, toteavat SDP:n kansanedustajat Raimo Piirainen, Seppo Eskelinen ja Piritta Rantanen. Olemme pystyneet punnitsemaan paljon keskustelua ja tunteita herättäviä kokonaisuuksia asiallisesti ja tutkittuun tietoon perustuen, tästä olen tyytyväinen. Vaikka kaikki aloitteet hylättiin, edisti kansalaisaloitteiden huolellinen käsittely kuitenkin asioita ja sai aikaan hyvää keskustelua ja yhteistä tahtotilaa valiokunnassa.

Saimaannorpan kohdalla valiokunta toteaa, että tällä hetkellä saimaannorpan suojelemiseksi säädetyt kalastusrajoitukset riittävät, eikä lisärajoituksille ole lainsäädännössä tarvetta. Valiokunta korostaa yhteistyön merkitystä saimaannorpan suojelutyössä ja seurannan tärkeyttä norppakannan kehityksestä.

– Norppien verkkokuolemat ovat jo nykyisten rajoitustoimenpiteiden myötä merkittävästi vähentyneet ja norppakantamme onkin vahvistunut, eikä kalastus uhkaa norppakannan suotuisaa kehitystä, Piirainen muistuttaa.

Valiokunta toteaa, että valkoposkihanhea ei voida kansallisella päätöksellä muuttaa metsästettäväksi lajiksi. Samalla on kuitenkin välttämättömänä jatkaa työtä valkoposkihanhien elinkeinoille aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi. Valiokunta esittää neljää lausumaa, jossa esitetään mm. EU-tason vaikuttamista, jotta valkoposkihanhi siirretään lintudirektiivin liitteeseen II, lintudirektiivin 9 artiklassa säädettyjä poikkeusmahdollisuuksien hyödyntämistä ja poikkeusluvalla ammuttujen valkoposkihanhien hyödyntämisen sallimista. Lisäksi esitetään, että poikkeuslupa-asiat siirretään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja samalla lupamenettelyä sujuvoitetaan.

– On ensiarvoisen tärkeää, että voimme turvata viljelijöiden toimeentulon ja elinkeinon jatkuvuuden, Rantanen painottaa. Maatalouden huoltovarmuus on tässä ajassa erittäin tärkeää ja meidän tulee kaikin tavoin edistää, että viljelijät pärjäävät, tilat kannattavat ja uudet sukupolvet innostuvat tuottamaan ruokaa suomalaisten pöytiin. Hanhien tekemät tuhot ovat monilla tiloilla olleet valtaisat.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen osalta valiokunta ehdottaa, että valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla täsmennetään metsästyslain sääntelyä, joka sallisi suden metsästyksen poikkeusluvan perusteella, jos siitä ei ole haittaa lajin suotuisan suojelutason säilymiselle tai sen saavuttamiselle.

– Pihoihin tulevia ja kotieläimiä uhkaavia susia tulee voida poistaa. Ihmisten tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi lähiympäristössään. Meillä tulee olla mahdollisuus kannanhoidolliseen metsästykseen osana susikannan hoitoa, jotta voimme säädellä kannan tasoa, ehkäistä salametsästystä ja vahinkoja niin kuin muidenkin petoeläinten osalta tapahtuu, Eskelinen päättää.