Lohja ja Porvoo metropolialuetta

Ajankohtaista 13:08

– Metropolialueen elinvoimainen kasvu ja työmatkaliikenne huomioon ottaen aluetta voitaisiin täydentää Lohjalla ja Porvoolla, toteaa Rakel Hiltunen sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa metropolitiikasta.

Sosialidemokraatit kannattavat kuntarakennetta, joka perustuu vahvoihin peruskuntiin: metropolipolitiikka ei sulje pois mahdollisuutta kuntaliitoksiin. Sosialidemokraatit haluavat selkeyttää vastuita ja luoda puitteet kuntia sitovalle päätöksenteolle.

– Pääkaupunkiseudun haasteet eivät kuitenkaan ratkea pelkästään kuntaliitoksilla tai vapaaehtoisella yhteistyöllä. Metropolialuetta kehitettäessä ei tule luoda päällekkäistä hallintoa, vaan tuoda ylikunnallinen yhteistyö demokraattiseen ohjaukseen.

Päätöksentekoa lähellä ja laajasti

Sosialidemokraattien mielestä lähipalveluista on päätettävä kunnissa, lähellä kuntalaisia.

– Metropolialue on ainutlaatuinen alue, jolla on erityisiä haasteita. Ratkaisut isoihin kuntarajat ylittäviin kysymyksiin on löydettävä metropolitasolla. Maankäytöstä, asumisesta, ja liikenteestä päättäminen ovat kuntarajat ylittäviä ydinkysymyksiä, joihin uuden metropolihallinnon tulee keskittyä.

Sosialidemokraatit haluavat luoda kuntien väliselle yhteistyölle ja päätöksenteolle demokraattiset puitteet ja lisätä avoimuutta. Metropolihallinnon perustaminen edellyttää myös lähidemokratian vahvistamista, koska mitä isompi hallinnollinen alue on, sitä voimakkaammin tarvitaan paikallisia rakenteita. Paikalliselle tasolle, kuntien ja kuntalaisten väliin, ei kuitenkaan ole syytä luoda uutta hallinnollista kerrosta.