Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Lisäaikaa aluehallintouudistuksen valmisteluun

Ajankohtaista 11:17

Sosialidemokraattien mielestä aluehallintouudistuksen valmisteluun tarvitaan lisäaikaa. SDP:n kansanedustaja Rakel Hiltunen toteaa, että hallituksen esityksen hyväksyminen tässä kiireessä ja puutteellisesti valmistellussa muodossaan johtaisi alueellisen hallinnon yhä epäselvempään ja kansalaisten näkökulmasta etäisempään rakenteeseen.

– Hallintovaliokunnan tekemät viilaukset hallituksen esitykseen eivät riitä sosialidemokraateille, vaan vaadimme esityksen hylkäämistä ja sen jatkovalmistelua.

Sosialidemokraattien mielestä uudistus itsessään on hyvä ja toivottava, mutta hallituksen esitys jättää liian monia asioita avoimeksi.

Hylkyesityksessään sosialidemokraatit nostavat esiin muun muassa nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen aseman, työsuojelun itsenäisyyden, tiepiirein tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan kielellisten oikeuksien toteutumisen. Myös ympäristöhallinto jää uudistuksen jalkoihin.

– Hallituksen esityksessä nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastotoimi erotetaan muista yleissivistävistä tehtävistä. Sosialidemokraattien mielestä parhainkaan mielikuvitus ei riitä ymmärtämään, miksi nämä toimet halutaan alistaa elinkeinoviraston alaisuuteen.

SDP kannattaa sivistysvaliokunnan yksimielistä lausuntoa, jonka mukaan kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimen erottaminen aluehallintovirastojen muista yleissivistävistä tehtävistä on huono vaihtoehto.

Rakel Hiltunen toteaa, että työsuojelu tulee jättää kokonaan aluehallinnon uudistuksen ulkopuolelle. Työsuojeluhallinnon järjestämisessä Suomea sitoo kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimus 81, jonka mukaan työsuojeluviranomaisen on oltava työssään riippumaton ja itsenäinen eivätkä työsuojelutarkastajille mahdollisesti annetut muut tehtävät saa häiritä heidän perustehtävänsä suorittamista.

– Tätä hallituksen esitys ei kuitenkaan takaa. Se ei myöskään takaa henkilöstön oikeuksien turvaamista, Hiltunen toteaa.

Hallituksen esityksessä tiepiirien rahat ja hallinto eriytyvät. Tämä tilanne on Hiltusen mukaan vähintäänkin haasteellinen.
– Sosialidemokraattien mielestä vastuullisen tiehallinnon turvaamiseksi tiepiirit tulee säilyttää liikenneviraston aluehallintona.

Hiltunen kertoo SDP:n kritisoivan myös hallituksen ehdotusta Keski-Pohjanmaan liittämisestä Ouluun, koska se ei takaa kielellisten oikeuksien toteutumista.

– Perustusvaliokunnan lausunnon mukaan valtion perusoikeuksien turvaamisvelvollisuus edellyttää, että eri aluejakovaihtoehdoista valitaan se, joka parhaiten toteuttaa kielelliset perusoikeudet. Keski-Pohjanmaalle huomattavasti luontevampi liittymiskohde on Vaasan seutu, jossa alueen ruotsinkieliselle väestölle palveluja on saatavilla jo valmiiksi ruotsin kielellä.

Hallituksen esitys alistaa ympäristöhallinnon työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. Hiltunen huomauttaa, että rakennelma vaarantaa ympäristö- ja luonnonsuojelun riippumattomuuden.

– Sosialidemokraatit kannattavat ympäristövaliokunnan lausuntoa, jossa se ilmaisee huolensa lakiesityksen sisältämästä vakavasta uhkasta ympäristöhallinnon riippumattomuuden ja itsenäisyyden heikkenemisestä. Hallintovaliokunnan olisi tullut mietinnössään edellyttää resurssien turvaamista painokkaammin, Hiltunen painottaa.