Lisäaika tarpeen tuntijakouudistuksessa

Ajankohtaista 16:41

 Peruskoulun tuntijakouudistus on aiheuttanut syystä paljon kritiikkiä. Monet opetusalan asiantuntijat ja perusopetuksen parissa työskentelevät henkilöt ovat esittäneet usealta eri kantilta huolensa siitä, mitä kaikkea uudistus perusopetuksessa vahingoittaisi.

On pelätty, että liian hätäisesti ja kaikkia seuraamuksia ymmärtämättä ollaan mullistamassa peruskoulua. Tämä huoli tuotiin myös esille niissä lukuisissa vastalauseissa, joita jätettiin tuntijakotyöryhmän esitykseen. 

Kokoomus on kuitenkin härkäpäisesti ajanut asiaa eteenpäin. SDP:n eduskunnan sivistysvaliokunnan vastaavan Tuula Peltosen (sd) mielestä on hyvä, että uudistus ei edennyt koko hallituksessa.

– Uudistus sekoittaisi rajulla tavalla tasa-arvoista suomalaista perusopetusta. Nykyinen perusopetuksen tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet ovat olleet kouluissa käytössä vain neljä vuotta. Mielestämme uudistamisen aikaistamiselle ei ole näin hätäistä tarvetta. Tällä hetkellä olisi olennaista vahvistaa nykyistä järjestelmää, turvata opettajien ja oppilaiden työskentelyolosuhteet ja hyvinvointi pitämällä ryhmäkoot kurissa ja oppilashuolto riittävällä tasolla.

– SDP ei ole alusta alkaen hyväksynyt tuntijakouudistusta valmistelleen työryhmän niitä ehdotuksia, jotka toteutuessaan lisäisivät yhteiskunnassa laajasti eriarvoisuutta, heikentäisivät oppilaiden yleistä jatko-opintokelpoisuutta, vaikeuttaisivat kuntataloutta ja murentaisivat kansainvälisesti korkealaatuiseksi ja yhdenvertaiseksi arvioidun suomalaisen perusopetuksen ja sen toimintaedellytykset. Lisäksi paljon puhuttu taito- ja taideaineiden aseman vahvistaminen ei olisi toteutunut työryhmän esityksessä tavoitteiden mukaisesti.

Peltosen mielestä peruskoulun kehittämisessä on edettävä maltilla, muutosten vaikutukset on syytä selvittää tarkasti ja opetusalan asiantuntijoita kuunneltava laajasti.