Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Lisää kohtuuhintaisia koteja ja julkisten tilojen sisäilmaongelmat kuriin – SDP julkisti linjauksensa asuntopolitiikan painopisteiksi

Ajankohtaista 07:00

kaupunkimaisema

SDP julkisti lauantaina linjauksensa asuntopolitiikan painopisteiksi. Asuntopoliittisen linjauksena keskiössä on sosialidemokraattien vaatimus asuntopolitiikan pitkäjänteisestä kehittämisestä. SDP esittää, että Suomeen luodaan kokonaisvaltainen, hallituskaudet ylittävä strateginen asumisen, maankäytön- ja kaupunkipolitiikan ohjelma, jolla tavoitetila on tarpeeksi pitkällä tulevaisuudessa.

─ Asuntopolitiikka on koko Suomen asia, sillä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute paitsi hidastaa työvoiman liikkuvuutta vaikeuttaa yritysten ja julkisen sektorin työvoiman saamista ja hidastaa talouskasvua. Esitämme asuntopoliittisissa linjauksissamme ohjelmaa, jossa pureuduttaisiin kasvukeskusten asuntotilanteen parantamisen lisäksi muun muassa asuinalueiden kehittämiseen, asumisen energiatehokkuuteen, väestöltään vähenevien alueiden kysymyksiin sekä asunto- ja liikennepolitiikan yhteensovittamiseen, kertoo asuntopoliittisten linjausten valmistelua johtanut kansanedustaja Riitta Myller.

Myllerin mukaan sosialidemokraatit haluavat nyt toden teolla puuttua kohtuuhintaisten vuokra- ja omistusasuntojen pulaan ja kannustaa kuntia ennakoivaan kaavoitus- ja tonttipolitiikkaan. Erityisesti pääkaupunkiseudulla tarve kohtuuhintaisille asunnoille kasvaa kaiken aikaa kaupungistumisen ja muuttoliikkeen seurauksena. Toisaalta maaseudulla on ongelmana kiinteistöjen arvojen lasku tai vaikeus saada korjauslainoja. Sosialidemokraattien linjaukset lähtevät siitä, että kaupungistuva Suomi sekä laaja maaseutu-Suomi tarvitsevat erilaista asuntopolitiikkaa.

Rakennusterveysohjelma julkisten rakennusten sisäilma- ja kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi

Osana asuntopoliittisia linjauksiaan sosialidemokraatit esittävät käynnistettäväksi kansallista rakennusterveysohjelmaa julkisten rakennusten sisäilma- ja kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi sekä vaurioituneiden rakennusten korjaamiseksi. Tällä hetkellä liian moni eri-ikäinen suomalainen joutuu toimimaan epäterveellisissä ja turvattomissa julkisissa tiloissa.

─ Erityisen huolestuttavia ovat tiedot päiväkodeista ja kouluista, joiden sisäilmaongelmat aiheuttavat pahimmillaan elinikäisiä terveysongelmia. Ratkaisuksi kestämättömään tilanteeseen esitämme kansallisen rakennusterveysohjelman käynnistämistä sisäilma- ja kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Ohjelman rahoitus voitaisiin käytännössä toteuttaa valtion ja kuntien yhteisen tai useiden yhtiöiden perustamisen kautta. Tällöin myös kuntarahoitus voisi toimia rahoittajana julkisten kiinteistöjen osalta, kunhan päätösvalta viimekädessä säilyy kunnilla, SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero esittää.

Askelmerkkejä kuntiin sisäilmaongelmien korjaamiseksi

Sosialidemokraatit haluavat muistuttaa, että vaaleilla valitut kuntapäättäjät ovat paljon vartioina siinä, puututaanko sisäilmaongelmiin ajoissa. Julkisten tilojen kunnostaminen edellyttääkin toimenpiteitä sekä valtiolta että kunnilta. Ongelmien ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin korjaaminen jälkikäteen. Yhteistyöllä ja ennakoivalla kiinteistönpidolla julkiset rakennukset voidaan saada jälleen terveellisiksi ja turvallisiksi.

─ Kunnissa on tehtävä niin lyhyen kuin pitkän aikavälinkin päätöksiä homeongelmien kitkemiseksi. Esimerkiksi jo rakennusvaiheessa on huomioitava hankintaketjut, sekä rakennusvalvonta. Jatkuvasti on myös pidettävä huolta julkisten tilojen asianmukaisesta huollosta. Pidämme hyödyllisenä myös julkisuudessa paljon käsiteltyjä elinkaari- ja kumppanuusmalleja, joilla voidaan siirtää voimavaroja kiinteistöjen ylläpitoon, päättää SDP:n 3. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari.

Tutustu linjauksiin: