Lipponens kampanj igång

Ajankohtaista 13:33

Paavo Lipponens kampanj för en seger i presidentvalet är igång. Det är fyra tuffa månader kvar till andra omgångens valdag 5. april 2012. Kampanjens ledord är demokrati, rättvisa och ett internationellt Finland.

”Av Finlands president fordras genuint internationellt inflytande, en ovillkorlig tro på demokratin och mod att föra en öppen värdediskussion inför folket”, konstaterar Paavo Lipponen.

Presidentti 2012 rf ansvarar för Paavo Lipponens valkampanj. Ordförande för föreningen är riksdagsledamot Jouni Backman, och Eija Harjula från FFC och Leila Kostiainen från FTFC fungerar som viceordförande.
 
Som kampanjchef och verksamhetsledare för föreningen Presidentti 2012 fungerar Esko Ranto. Ranto är verkställande direktör för Kustannus Oy Demari och ordförande för SDP:s största distrikt Nylands Socialdemokrater rf.
 
Laura Andersson fungerar som kampanjens kontaktchef. Hennes ansvarsområde är att rekrytera och leda frivilliga kampanjarbetare samt valarbetet i de sociala medierna. Andersson har även tidigare fungerat som Lipponens specialmedarbetare och hon arbetar med intressebevakningsfrågor inom Finlands Idrott SLU rf.
 
Kommunikationschef Mikko Karlsson ansvarar för kampanjens kommunikation och kontakter till media. Karlsson ansvarar också för valarbetet inom fackföreningsrörelsen. Karlsson har en fast anställning som chefredaktör för Bil- och transportförbundets medlemstidning.
 
Merja Iljin fungerar som kontaktperson i frågor som berör kandidatens kalender och andra praktiska arrangemang.
 
Paavo Lipponens Internet-sidor har öppnats under adressen www.paavolipponen.fi. Via sidan kan frivilliga anmäla sig som supportrar och/eller kampanjarbetare. Sidan har gjorts av kommunikations- och marknadsföringsbolaget Miltton Ab och det tekniska underhållet sköts av Ruusuverkko Ab. Olli Urpela har fungerat som fotograf.
 
Kampanjen har också kommit igång i de sociala medierna. Lipponen 2012-kampanjen utnyttjar Facebook- och Twitter-community servicetjänster och Flickr-fototjänsten. I början av kampanjen formas regionala medborgardelegationer i alla valdistrikt. En nationell medborgardelegation håller också på att skapas och den offentliggörs i den närmaste framtiden.
 
 
Lipponen 2012 –kampanjen på nätet:
Kampanjasivut: paavolipponen.fi 
 
Information:
 
Kampanjchef Esko Ranto 050-5378653
Kontaktchef Laura Andersson 040-7517225
Kommunikationschef Mikko Karlsson 050-62472