Lipponen: trygga sjöfartens framtid och Ålands inflytande inom EU

Ajankohtaista 16:00

Sjöfartens betydelse för Ålands och Finlands ekonomi är mycket stor. En färsk analys visar att Ålands sjöfartsnäring blomstrar då världsekonomin växer. Därför är det ytterst viktigt att de stora ekonomierna – USA och EU – löser den akuta krisen och därigenom kan börja skapa tillväxt igen. Alla krafter, inkl. Finlands, måste nu användas till att hitta de nödvändiga åtgärderna inom eurogruppen som behövs för att återställa förtroendet på marknaderna.

 
Finlands regering har i samarbete med Ålands landskapstyrelse försökt aktivt påverka den internationella sjöfarts organisationen IMO:s och EU:s beslutsfattande för att ändra det s.k. svaveldirektivet. Direktivet borde bättre ta hänsyn till Finlands och Ålands speciella problem. Det vore bäst att uppskjuta ikraftträdandet av det nya regelverket och/eller ge oss en lång övergångsperiod. Det vore helt orättvist om några länder helt skulle slippa uppfylla de nya kraven, emedan Finland/Åland vore tvungna att bära nya logistiska kostnader i miljardklass inom exporten.
 
Ålands sjöfart är mycket konkurrenskraftig med sin höga kvalitet och förmåga att utveckla näringen. Åland utgör Finlands spjutspets globalt inom sjöfarten. Näringen sprider och stimulerar ny företagsamhet. Rikets och Ålands intressen är identiska i främjandet av sjöfarten. Flexibla lösningar behövs också i sådana frågor som snus, som har avgörande betydelse för trafiken.
 
Inom den Europeiska unionen har man försökt stärka Ålands ställning, senast då självstyrelselagen ändrades. Ålands lagting kan delta i övervakningen av EU:s sekundärprincip. Det är viktigt att återinföra de gemensamma aftonskolorna mellan Finlands regering och landskapsregeringen. Det underlättar beredningen av frågor som berör landskapet och tryggar landskapet en kanal i det europapolitiska beslutsfattandet. 
 
I nuvarande världsläge ligger det särskilt i Finlands intresse att värna om Ålands och rikets samhörighet. Ålands insats inom ekonomin och kulturen, inklusive idrotten, är mycket större än landskapets relativa storlek. Finland vann en stor seger i Nationernas Förbund, när Ålands tillhörighet till Finland fick en permanent lösning. Historien förpliktar oss. Det vore en stor olycka om fördomarna mot den svenskspråkiga befolkningen skulle bli starkare i Finland och ålänningarna skulle börja fjärma sig från riket.
 
Presidentkandidat Lipponen talade på Ålands socialdemokraters kulturafton i Mariehamn 12.10.2011.