Lipponen: Omaishoitajien asemaa parannettava

Ajankohtaista 11:19

Kansanedustaja Päivi Lipponen vaatii parannusta omaishoidontuen määräytymiseen ja omaishoitajien lomaoikeuteen.

– Ongelmaksi on muodostunut se, että omaishoitajan aseman saaminen riippuu kunnan sen hetkisistä resursseista, sillä kunta myöntää omaishoidon tukea määrärahojensa puitteissa. Kyseiset määrärahat voivat jopa loppua kesken vuoden. Tällöin henkilön hoivan tarve ei päätökseen vaikuta, Lipponen toteaa.

Asian kehittämiseksi Lipponen korostaa selkeiden periaatteiden luomista.

– Nyt tarvitaan kriteerit, jotka määrittelevät omaishoitajan aseman sekä perusteet, joilla hän on oikeutettu tuen saamiseen, Lipponen korostaa.

Omaishoitajien tekemä työ edellyttää suurta sitoutumista ja työskentelyä usein myös oman jaksamisen ja terveyden uhalla. Lipponen haluaa vapaapäivien määräytymisperusteita kehitettävän omaishoitajien jaksamisen takaamiseksi.

– Omaishoitajilla tulee olla oikeus riittävään lepoon sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Nykyisellään lomapäivien saaminen edellyttää tarkkojen ehtojen täyttymistä, jolloin lomapäivät eivät ole mahdollisia kaikille omaishoitajille. Lomapäivien ulkopuolelle jäävät omaishoitajat tekevätkin työtään toistuvasti ilman vapaa-aikaa, Lipponen sanoo.

– Tilannetta on parannettava. Omaishoito tuo yhteiskunnallemme mittavat säästöt. Ihmistä ei saa kuitenkaan jättää yksin vaikeassa elämäntilanteessa. Sitä varten meillä on hyvinvointivaltio, Lipponen päättää.