Lipponen – en röst för ett öppet Finland

Ajankohtaista 13:35

Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) anser att presidentvalet handlar om värderingar, den utrikes- och säkerhetspolitiska linjen och landets framtid. Valet står mellan ett inskränkt och ett öppet samhälle. SDP:s presidentkandidat Paavo Lipponen har en stark tillit till demokratin och mod att föra en öppen värdediskussion. Han står för det öppna samhället och försvarar orubbligt välfärdssamhället.

FSD anser att Finland fortsättningsvis behöver en värdeledare som ställer upp för minoriteterna och värnar om demokratins livskraft. Lipponen är en garant för landets tvåspråkighet. Han har visat ett gediget intresse för den finlandssvenska kulturen. Lipponen vill befästa Finlands nordiska identitet och vitalisera det nordiska samarbetet. Han betonar betydelsen av ett brett nationellt samförstånd för att Finland ska kunna hävda sig internationellt. Lipponens erfarenhet och nätverk behövs. Finland har ingenting att vinna på att isolera sig från omvärlden.

Finlands Svenska Socialdemokrater välkomnar alla att komma med i Paavo Lipponens kampanjarbete!

 

Uttalande från kongressen lördag 22.10.2011 i Pargas.