Lipponen: Ahvenanmaan merenkulun tulevaisuus turvattava

Ajankohtaista 09:54

Presidenttiehdokas Paavo Lipposen mukaan merenkulun merkitys Ahvenanmaalle ja Suomen taloudelle on merkittävä.
– Tuore tutkimus osoittaa, että Ahvenanmaan merenkulku kukoistaa, kun maailmantalous kasvaa. Siksi on erittäin tärkeää, että suuret taloudet – USA ja EU – ratkaisevat akuutin kriisin, jotta ne voivat palata kasvu-uralle, Lipponen toteaa.

– Kaikkien on ponnisteltava, myös Suomen, välttämättömien keinojen löytämiseksi euroryhmässä, jotta markkinoiden luottamus saadaan palautettua.
Suomen hallitus on yhdessä Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa pyrkinyt vaikuttamaan kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ja EU:n päätöksentekoon ns. rikkidirektiivin muuttamiseksi.

– Direktiivin tulisi paremmin ottaa huomioon Suomen ja Ahvenanmaan erityiset ongelmat. Olisi parasta lykätä uuden säännöstön voimaantuloa tai myöntää pidempi siirtymäaika. Olisi täysin epäoikeudenmukaista, jos muutamat maat jäisivät tiukentuneen päästövähennyssääntelyn ulkopuolelle, samaan aikaan kun Suomi/Ahvenanmaa saisi kantaakseen uusia miljardiluokan logistisia kustannuksia viennissä, Lipponen toteaa.

Ahvenanmaan merenkulku on kilpailukykyinen elinkeino, joka on tunnettu laadustaan ja kyvystään kehittyä. Ahvenanmaa muodostaa Suomen keihäänkärjen globaalisti tällä alalla.

– Merenkulku synnyttää myös uutta yrittäjyyttä. Suomella ja Ahvenanmaalla on identtiset tavoitteet merenkulun edistämisessä. Joustavia ratkaisuja tarvitaan myös meriliikenteen kannalta tärkeissä kysymyksissä, kuten koskien nuuskan myyntiä.

Ahvenanmaan vaikutusvalta myös eurooppakysymyksissä turvattava

Lipposen mukaan Ahvenanmaan asemaa Euroopan unionissa on pyritty vahvistamaan, viimeksi itsehallintolain uudistuksessa. Ahvenanmaan maapäivät voi osallistua EU:n toissijaisuusperiaatteen valvontaan.

– Hallituksen Ahvenanmaa -iltakoulujen henkiinherättäminen on tärkeätä maakunnan asioiden käsittelyssä, niin kuin myös eurooppapoliittisen kanavan turvaamisessa maakunnalle, Lipponen näkee.

Nykyisessä maailmantilanteessa Ahvenanmaan ja valtakunnan yhteenkuuluvuuden vaaliminen on Suomen etu.
– Ahvenanmaan panos Suomen talouteen ja kulttuuriin, urheilu mukaan lukien, on paljon suurempi kuin maakunnan suhteellinen koko. Tämän yhteyden puolesta Suomi saavutti aikoinaan suuren voiton Kansainliitossa, kun Ahvenanmaa kuuluminen Suomen yhteyteen sai pysyvän ratkaisun. Historia velvoittaa meitä.

– Olisi suuri vahinko, jos ennakkoluulot ruotsinkielistä väestöä kohtaan vahvistuisivat Suomessa ja ahvenanmaalaiset alkaisivat vieraantua valtakunnasta, Lipponen sanoo.

Presidenttiehdokas Lipponen puhui Ahvenanmaan sosialidemokraattien kulttuuri-iltamassa 12.10.2011 Maarianhaminassa.