Lindtman: lisää koteja kasvukeskuksiin

Ajankohtaista 11:50

Kasvun edellytysten parantamiseksi kasvukeskuksiin tarvitaan lisää koteja tavallisten työtä tekevien ihmisen tarpeisiin. Kasvukeskukset ovat keskeisessä roolissa, jotta Suomi saadaan nousuun. Kuntien on aktivoiduttava kaavoituksessa sekä parannettava lupaprosesseja. Valtion pitää investoida kasvukeskuksiin ja tukea asuntorakentamista. Kasvukeskuspolitiikkaa tukemaan olisi syytä koota yhteen ministeriöön rakennettuun ympäristöön liittyvät asiat, SDP:n varapuheeenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman toteaa.

– Koteja on järkevää rakentaa hyvien liikenneyhteyksien varrelle, joten paras on linkittää liikennehankkeet ja asuntojen rakentaminen yhteen. Samalla on kiinnitettävä huomiota olemassa olevien asuinalueiden elinympäristön ja rakennuskannan hoitamiseen. Lähiöiden kehittämistä, kosteus- ja homeongelmiin puuttumista ja asuntojen peruskorjaamista tulee jatkaa. Arvioidaan, että rakennuskantaan pitäisi tehdä 2-3 mrd.n euron peruskorjausurakat vuosittain, jotta korjausvaje saadaan kurottua umpeen.

Dosentti Jaakko Kiander korosti Demokraatin haastattelussa kasvukeskusten merkitystä kasvun ja työllisyyden kannalta. Kianderin mukaan Uudenmaan alueella on vuoteen 2050 mennessä tarvetta noin puolelle miljoonalle uudelle asunnolle

– Tarvitaan lisää koteja, mutta myös maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien asioiden parempaa koordinointia ja linkitystä keskenään. Näin päästään parhaaseen lopputulokseen myös työllisyyden ja kasvun aikaansaamiseksi.   

– Näiden tavoitteiden edistämiseksi on perustettava rakennetun ympäristön ministeriö, johon kootaan kaikki maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvät asiat heikentämättä ympäristönsuojelua ja –ministeriötä.