Lindtman: Aktiivimallissa punnitaan hallituksen oikeudenmukaisuuslinja

Ajankohtaista 12:34

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman painotti eduskuntaryhmän kesäkokouksen puheessaan päätösten tekemistä aktiivimallin leikkurin purkamiseksi.

– Aktiivimallissa punnitaan hallituksen oikeudenmukaisuuslinja. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee siitä, että hallituksen on tehtävä päätökset tänä syksynä aktiivimallin leikkurin purkamiseksi. Aktiivimalli on tehoton, epätarkoituksenmukainen ja epäoikeudenmukainen. Siksi se puretaan ja unohdetaan hyllyn viimeisimpään mappiin, vaati Lindtman.

– Aktiivimallilla oli alun pitäen tarkoitus lisätä työllisyyttä. Mallin työllisyysvaikutuksia ei ole kuitenkaan pystytty edes arvioimaan. Sen sijaan toimeentulotuen käyttö on lisääntynyt. Työttömien kanssa päivittäin työskentelevien TE-toimistojen asiantuntijoiden tyly arvio on, että aktiivimalli on ollut tehoton ja epätarkoituksenmukainen. Valtaosa heistä on valmis lakkauttamaan aktiivimallin. Työttömät itse ovat kokeneet mallin syvästi epäoikeudenmukaiseksi. Aktiivimalli leikkaa myös niiltä, jotka olisivat työhaluisia, mutta eivät työkykyisiä – esimerkiksi kuntoutuksessa olevilta.

Lindtman korosti puheessaan aktiivisen finanssipolitiikan merkitystä talouden suhdannevaihteluissa.

– Hallitusohjelmassa on tällä kertaa varauduttu suhdannevaihteluihin paremmin kuin ennen. Ohjelmaan on kirjattu selvästi, että suhdannevaihteluita tasoitetaan aktiivisella finanssipolitiikalla. Kun taloudessa huolestuttavien merkkien määrä lisääntyy, on tärkeä huolehtia, että finanssipolitiikalla reagoidaan tilanteen edellyttämällä tavalla, tarvittaessa nopeastikin, sanoi Lindtman.

Menot ja verot on jaksotettava suhdannetilanteeseen sopivalla tavalla esimerkiksi saattamalla työllisyyteen ja osaamiseen liittyviä toimia voimaan nopeasti. Kysyntää tukevia toimia, kuten etuuksien korotukset ja ansiotulojen verotuksen maltillinen alennus, tulee tehdä etupainotteisesti.

– Kun maailma ympärillä muuttuu, hallitus ei tule vain tumput suorana seuraamaan tilannetta, vaan ryhtyy tarvittaviin toimiin. Mielestäni on selvää, että nykyisen hallituksen on reagoitava laskevaan suhdanteeseen jo tulevassa budjettiriihessä, totesi Lindtman.

Lindtman nosti myös esille jo viime vuoden kesäkokouksessa esittämänsä joukon toimia Itämeren pelastamiseksi. Edellinen hallitus ei esityksiin tarttunut, mutta tässä suhteessa on tapahtunut muutos nykyisen hallituksen myötä.

– Luonnon suojeluun satsataan nyt jopa 100 miljoonaa lisäeuroa vuodessa, jota voi pitää historiallisena korotuksena. Esimerkiksi Metso-ohjelmaa jatketaan, uudistetaan ja rahoitusta korotetaan. Kansallispuistoverkostoa laajennetaan. 

– Itämerta suojellaan nyt uusin toimin muun muassa laajentamalla peltojen kipsi-, rakennekalkki- ja ravinnekuitukäsittelyä sekä lisäämällä julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa kasvispainotteisen ruoan osuutta. Näitä molempia toimia esitimme vuosi sitten, joten on hienoa, että ne nyt etenevät, Lindtman iloitsee.