Liisa Jaakonsaari: Venäjä tarvitsee EU:ta ja EU Venäjää

Ajankohtaista 09:04

EU on saanut Nobelin rauhanpalkinnon tunnustuksena rauhan ja vakauden edistäjänä. Tämä velvoittaa meitä tänään suhteissamme Venäjään, sillä ilman Venäjää ei Euroopassa ole rauhaa, kuten idänpolitiikan veteraani Helmut Schmidt on sanonut.

– Mitä yhtenäisempi EU on suhteessa Venäjään, sen varmemmin voimme puolustaa eurooppalaisia ydinarvoja: demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia ja ETYJ:n periaatteille rakennettua eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria, toteaa SDP:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari.

-SD-ryhmä haluaa vauhdittaa dialogia ja diplomatiaa. Myös parlamentaarinen diplomatia on tärkeää. Venäjän julkaisema mustalista useista Euroopan poliitikoista ja parlamentin jäsenistä oli huonosti harkittu ja vain syventää epäluottamuksen kierrettä.

– Nyt käsittelyssä olevan raportin linja on kirkas: Venäjän on pantava toimeen Minskin sopimus, kunnioitettava Ukrainan ja muiden naapuriensa oikeutta tehdä omia poliittisia valintoja. Krimin liittäminen on kansainvälistä oikeutta vastaan eikä sitä saa koskaan hyväksyä.

– Kaikesta tästä huolimatta ikkunat ja ovet on avattava dialogille ja uudenluottamuksen rakentaminen on oltava tavoitteena. Yhteisiä intressejä ja haasteita ovat ilmastonmuutoksen torjunta ja terrorismi. Rajat ylittävä yhteistyö ja Pohjoisen ulottuvuuden politiikka olkoon esimerkkeinä hyvin toimivasta arkisesta yhteistyöstä.

Tulokset ydinneuvotteluissa Iranin kanssa ja Lähi-idän rauhanprosessissa ovat rohkaisevia esimerkkejä. Maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi Venäjä tarvitsee EU:ta ja EU Venäjää.

– Raportissa on otettu esille Venäjän median ja internetin vapaudenrajoitukset.

– Meidän on syytä olla huolestuneita myös siitä, että Venäjä tukee äärioikeiston toimintaa EU:n jäsenvaltioissa.

– Sd-ryhmä kehottaa ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita ottamaan esille homofobiaa ja HLBT henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa koskevat kysymykset.

– Venäjä-politiikassa EU:n on oltava periksiantamaton, mutta samalla rakennettava uutta luottamusta.

– Olemme sidotut maantieteellä toisiimme.

Jaakonsaari puhui Euroopan parlamentissa keskiviikkona 9.kesäkuuta 2015.