Liisa Jaakonsaari: EU-komission tukipolitiikka hukassa

Ajankohtaista 11:50

Euroopan komissio on vastannut Liisa Jaakonsaaren ( sd, S&D) kirjalliseen kysymykseen Portugalin ja Saksan valtiontuista paperitehtailleen.


Portugali on tukenut Portucelin paperitehdasta vuonna 2006 ja Saksa LEIPA- tehdasta vuonna 2007. Molemmat maat tukivat kyseisiä tehtaita n. neljänneksellä investointihinnasta ja molemmissa maissa on noussut muitakin ”tukitehtaita” viime vuosien aikana. Yksinomaan Portucelin paperitehtaalle Portugali myönsi lähes 50 milj. €.


– Komissiolla näyttää olevan heppoiset perusteet omalle tukipolitiikalleen, eikä sen vastaus vakuuta. Etelä- ja Keski-Eurooppaan nousee EU:n siunauksella julkisin varoin tuettuja tehtaita samaan aikaan, kun pohjoisessa niitä joudutaan sulkemaan. Jos komissio lisää omalla tukipolitiikallaan jäsenmaiden vastainkanasettelua, se ei näytä olevan tehtäviensä tasalla, Jaakonsaari toteaa.

Komission mukaan valtiontuet ovat molemmissa tapauksissa perusteltuja, sillä tehtaat nousivat alueille, jossa elintaso on alhainen ja joissa vallitsee työttömyys. Komissio myöntää, että laajoissa investointihankkeissa, joilla on todennäköisesti vaikutuksia toisissa jäsenmaissa, sallittujen tukien määrää vähennetään asteittain.

– Komission tulisi katsoa asiaa laajemmasta perspektiivistä. Paperimarkkinat ovat globaalit ja ne ovat kärsineet jo jonkin aikaa ylitarjonnasta. Eurooppalaista kilpailukykyä ei edistetä pokkuroivalla tukitehtailulla. Päinvastoin, sellainen paitsi vääristää markkinoita myös tekee haittaa eurooppalaiselle paperiteollisuudelle pidemmällä aikavälillä, Jaakonsaari arvioi.