Liikennepoliittisessa selonteossa tilaisuus Turun alueen kehittämiseen

Ajankohtaista 12:00

Tänään julkaistussa liikennepoliittisessa selonteossaan hallitus kertoo tavoitteekseen suurten kaupunkien lähiraideliikenteen kehittämisen. Helsingin lisäksi Turun ja Tampereen uudet raideliikennejärjestelyt tulevat ajankohtaiseksi jo tällä vuosikymmenellä.

Nyt on aika kartoittaa valtion osallistumisen mahdollisuudet tarveharkinnan, suunnittelun ja toteutuksen kannalta pitkällä aikavälillä. Hallitus on valmis sitoutumaan aiesopimuksin raideliikennehankkeiden rahoittamiseen jo tällä hallituskaudella. Lähtökohtana valtion rahoitukseen on kaupunkiratojen osalta 50%:n rahoitusosuus sekä metro- ja raitiovaunuratojen osalta 30% osuus. Jokainen tapaus tietenkin arvioidaan erillään riippuen hankkeen laajuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Rahoituksen edellytyksenä on valtion ja kuntien sopiminen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä alueella.

Maakunnan aktiivinen edunvalvonta on tuottanut hyvää tulosta ja nyt koko Varsinais-Suomella on tilaisuus kehittää nopeasti aluetta elintärkeissä liikennehankkeissa. Kehittyneet joukkoliikenneratkaisut ympäristötavoitteiden lisäksi kohottavat alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Kasvava ja elinvoimainen Varsinais-Suomi kaipaa nyt yhteistyötä kuntien välillä rakentavien liikenne- ja kehittämissuunnitelmien luomiseksi. Näillä toimilla parannetaan maakunnan tulevaa kilpailukykyä ja vahvistetaan talouskasvua.

Varsinais-Suomen Sd-kansanedustajat Katja Taimela, Heli Paasio, Ilkka Kantola ja Eeva-Johanna Eloranta