Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-jäsenet: Turvallinen ja toimintavarma liikenne- ja viestintäsektori on tärkeä osa Suomen kokonaisturvallisuutta

Ajankohtaista 17:07

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-jäsenet korostavat, että Suomen turvallisuus tulee nähdä laaja-alaisesti kokonaisuutena ja turvallisuuspolitiikkaa tulee kehittää yhteistyössä eri toimijoiden ja hallinnonalojen kesken. Kansanedustajat painottavat kyberturvallisuuden merkitystä, hybridi- ja informaatiovaikuttamiseen varautumista sekä huoltovarmuuden, logistiikan ja kriittisen infrastruktuurin turvaamista osana Euroopan muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen vastaamista. Liikenne- ja viestintävaliokunta antoi tänään lausuntonsa ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksesta.

– Erilaisten hybridiuhkien tunnistaminen ja torjuminen on nykyisessä turvallisuustilanteessa entistä tärkeämpää. Se edellyttää jatkuvaa arviointia sekä koordinaation parantamista sekä kansallisesti että kansainvälisesti, valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) toteaa.

– Luotettava tiedonvälitys on avainasemassa hybridi- sekä informaatiovaikuttamisen minimoimisessa. Meidän onkin tärkeää pitää huolta kotimaisesta riippumattomasta mediasta. Etenkin Yleisradiolla on julkisen palvelun yleisradioyhtiönä keskeinen rooli informaatiovaikuttamisen torjunnassa. Lisäksi kansalaisten medialukutaitoa on ylläpidettävä, kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) listaa.

– Kyberturvallisuus ja kyberuhkien torjunta on avainasemassa alati digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Valtionhallinnossa tehdään erinomaista ja tiivistä yhteistyötä kyberturvallisuuden varmistamiseksi, mutta yhteistyötä voi edelleenkin kehittää ja tiivistää. Lisäksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä sekä aiempaa enemmän alan osaajia. Ennen kaikkea meidän tulee kuitenkin varmistaa kyberturvallisuuteen vaadittavien resurssien riittävyys, muistuttaa kansanedustaja Paula Werning (sd.)

– Turvallisuusuhkia on tärkeää tarkastella myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Erityisesti kriittisestä infrasta, oli se sitten digitaalista tai fyysistä, on huolehdittava. Esimerkiksi merikuljetukset ovat elintärkeitä Suomen huoltovarmuudelle ja ulkomaankaupalle, sillä jopa 80–90 prosenttia maamme ulkomaankaupasta kulkee meritse. Samalla kun turvaamme merikuljetuksia meidän on kuitenkin varauduttava korvaaviin kuljetusmuotoihin niin maalla kuin ilmassa, kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd.) päättää.