Lauri Ihalaisen vetoomus: Työnantajien tulisi pidättäytyä irtisanomisilta

Ajankohtaista 13:14

Tavoite nostaa työllisyysaste seuraavalla vaalikaudella vähintään 75 % on oikea, mutta haastava tavoite. Talouskasvun ja viennin kannalta kansainvälisessä taloudessa on paljon epävarmuuksia.

Mitä korkeampi työllisyysaste sitä suurempi on liikkumatila toteuttaa tulevaisuusinvestointeja työllistämiseen, koulutukseen ja tutkimukseen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteisiin vanhusten hoidossa. Yhden prosentin työllisyysasteen nosto tuo noin 1 miljardin tulot julkiseen talouteen. Suomessa – ei toki ensimmäistä kertaa – on työmarkkinoilla yhtä aikaa useita haasteita. Työikäisen väestön kasvu on maahanmuuttajien varassa. Meillä on yhtä aikaa työttömyyttä ja pulaa osaavista työntekijöistä. Työn murros hävittää työtä ja samalla syntyy uutta työtä, mutta uutta osaamista vaativiin tehtäviin ja usein maantieteellisesti eri paikkoihin kuin mistä jäädään työttömiksi.

Nuoria ikäluokkia tulee työmarkkinoille vähemmän kuin samaan aikaan lähtee eläkkeelle. Osaavasta työvoimasta kilpaillaan. Nyt on samanaikaisesti merkkejä, että yrityksissä viriää YT-neuvotteluja työvoiman vähentämiseksi ja töiden uudelleen järjestämiseksi. Olisi tärkeää, että tulevaisuuteen katsovat yritykset pitävät irtisanomiskynnystä korkeana ja puskuroivat rahoitusta henkilöstökoulutukseen ja työkykyä vahvistaviin toimiin. Näin parannetaan yritysten tuloksen tekemistä ja iskukykyä tulevaisuudessa.

Yrityksissä ja muissa työpaikoissa, joissa ilmenee tarvetta arvioida työvoimatarvetta, toivoisi yli suhdanteiden menevää ajattelua ja yhteiskuntavastuuta. Lomauttaminen on aina irtisanomisia parempi vaihtoehto.

Olisi toivottavaa, että työmarkkinajärjestöt voisivat yhdessä esittää toimia, joilla henkilöstöä koulutetaan ja työkykyä tehostetaan. Myös suomalaista muutosturvamallia kehitetään vielä ennakoivammaksi varmistamaan, että työntekijä irtisanomistilanteessa siirtyy turvallisesti työstä toiseen eikä työttömyyteen.