Lauri Ihalainen: Tulisiko eduskuntavaalit olla arvovaalit – SDP on arvopuolue

Ajankohtaista 10:47

Sosialidemokraattien perusarvot rakentuvat vapaudesta, tasa-arvosta ja solidaarisuudesta sekä ihmisyyden kunnioittamisesta. Vapaus tuo myös vastuuta toisista ja luonnosta. Maailma muuttuu ympärillä, mutta arvot ovat kestäviä –tienviittoja parempaan tulevaisuuteen.

Tämä aika huutaa arvokeskusteluja vihan, populismin ja eriarvoisuuden kasvaessa. Markkinauskovaiset kyseenalaistavat hyvinvointiyhteiskunnan perusidean ja kaikkia ei pidetä mukana ja osallisteta työssä ja yhteiskunnassa.

Minusta sosialidemokratia on kansanliike, joka kutoo yhteen ympäristöllisesti kestävän laadullisen kasvun ja kansalaisten eriarvoisuuden vähentämisen. SDP on kansanvallan liike, joka palkitsee työntekoa. Ihmisarvoa ei saa sitoa työhön, vaikka työ on ihmiselle enemmän kuin keino tulla toimeen.

Tehtävämme on tarjota ihmiselle turvaa ja tukea riippumatta ihmisten taustoista, varallisuudesta tai postinumerosta. Tasa-arvoinen ja sivistynyt yhteiskunta ei jaa ihmisiä ja ihmisoikeuksia ihon värin, seksuaalisen suuntautumisen tai uskonnollisen vakaumuksen mukaan. Me olemme ihmisten ja ihmisyyden liike.

Mitä monimutkaisempaa maailman ja yhteiskuntamme kehitystä on hahmottaa – ennustettavuuden jänneväli lyhenee – sitä tärkeämmäksi muodostuu hahmottaa tulevaisuutta arvojen avulla. SDP paikka on olla antamassa toivoa paremmasta samalla tunnustaen, että kaikkiin kysymyksiin ei ole valmiita vastauksia. SDP:n pitää myös itse uudistua kansanliikkeenä ja rakentaa teoilla luottamusta myös nuoriin.

SDP:llä on kansanliikkeen laajalla osallisuudella valmistellut tulevaisuusohjelmia ja hyvin hahmotettuja tulevan vaalikauden tavoitteita. Yhteiskunnallisen keskustelun aloitteellisuus ja poliittinen ilmatila ovat hyvin hallussa – katse tulevaisuudessa.

Uskon SDP:n arvostuksen kansalaisten keskuudessa perustuvan siihen, että olemme luotettava kansanliike, joilla on kestävät perusarvot, joiden pohjalta arkitavoitteet ja tapa toimia rakentuu.

Siksi toivon, että vaalikeskusteluissa puhutaan arvoista, isoista tulevaisuusteemoista, eikä vain yksittäisistä – sinänsä tärkeistä teemoista.