Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Lauri Ihalainen: Harmaan talouden kitkemistyössä ei saa antaa periksi

Ajankohtaista 07:12

Tällä hallituskaudella päättäväisyys ja into tehdä lisätoimia harmaan talouden torjumiseksi on ollut verkkaista, vaikka hallitus on hyväksynyt harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian vuosille 2016-2020. SDP:llä on 13 kohdan ohjelma harmaan talouden, talousrikollisuuden ja kansainvälisen veronkierron torjumiseksi.

Eduskunnan täysistunnossa 4.9. keskusteltiin harmaan talouden torjunnasta. Edellisellä hallistuskaudella tehtiin merkittäviä uudistuksia ja lisättiin voimavaroja harmaan talouden torjumiseksi. Sen myötä harmaan talouden torjunta on tuonut lisätuloja ja tukenut rehellistä yritystoimintaa vilunkipelaamisen sijasta.

Ohjelman toteuttamisesta syntyisi suuria taloudellisia hyötyjä, kun pimeä talous saatettaisiin verotuksen piiriin. Toimet tukisivat tervettä kilpailua ja yhteiskunnan pelisääntöjä noudattavia yrityksiä ja kansalaisia.

Esimerkiksi rakennusalalla veronumeron käyttöönotto työmailla yhdessä muiden toimien kanssa on Verohallinnon mukaan lisännyt verotuloja noin 100 miljoonaa vuositasolla.

Hallituksen ote ei saisi tässä tärkeässä työssä lässähtää. SDP:n tavoitteista nostan muutaman kohdan, joihin hallitus voisi tarttua:

1 Laajennetaan veronumeron käyttöönottoa muun muassa kuljetusalalle.

2 Tilaajavastuun lainsäädäntöä tulisi kehittää niin, että veronmaksu sekä työehtojen ja muiden yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen varmistetaan koko alihankintaketjussa.

3 Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain yli 30 miljardia. On tärkeätä, että varmistetaan mm. hankintasopimuksia tehtäessä, että myös alihankintaketjuissa olevat yritykset noudattavat yhteiskunnan pelisääntöjä.

4 Verohallinto on arvioinut, että verkkoon yhteydessä olevat sähköiset kassakoneet toisivat harmaan talouden torjunnasta vuotuisen 120-140 miljoonan euron verotuoton. Hallituksen tulisi saattaa uudistus pikaiseen valmisteluun, kuten eduskunta viime vuonna alkoholilainsäädäntöä käsitellessään edellytti. Uudistus mahdollistaisi myös kirjanpidon ja verotuksen automatisoinnin.

5 Terveyden työmarkkinoiden kannalta mm. alipalkkaus tulee sanktioida ja sopimusten noudattamisen valvontaa tehostettava.

6 Oikeus yhteisen kanteen nostamiseen myös työehtojen ja työlainsäädännön noudattamisessa on toteutettava ja EU-tason säädöksillä. Työehtojen ja lakien noudattamisessa ei saa olla kaksia pelisääntöjä.

Peräänkuulutin eduskunnan keskustelussa sitä, miten hallitus suhtautuu harmaata taloutta kitkeviin esityksiin. Ministeri Lindström lupasi viedä asiat hallituksen keskusteluihin. Jään mielenkiinnolla odottamaan tuloksia.