Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Lapsiperheille varhaista tukea ja osallisuutta

Ajankohtaista 12:54

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Anneli Kiljunen (sd) kiittelee peruspalveluministerille väliraporttinsa luovuttaneen lastensuojelun toimivuutta selvittäneen ryhmän työtä.

– Ryhmä on arvioinut lastensuojelun tilaa monipuolisesti ja kuunnellut asiakkaiden näkemyksiä. Kuten ryhmä toteaa, laadukas lastensuojelutyö edellyttää asiakkaan kuulemista niin, että hän myös aidosti kokee osallisuuden, Kiljunen toteaa.

Raportissa on myös nostettu esiin useita kohtia, jotka ovat Kiljusen mukaan valitettavan tuttuja sosiaalityön kentällä. Työntekijät ovat kuormittuneita, asiakasmäärät ovat moninkertaisia suosituksiin nähden, yhteistyö viranomaisten välillä takkuaa, lastensuojelun toimet jäävät hajanaisiksi ja sijaishuollon kuormitus kasvaa.

– Lastensuojelun ammattilaiselta vaaditaan hyvää asiantuntijuutta ja ihmissuhdetaitoja, jotta hän voi kohdata perheet aidosti kuunnellen. Tarvitaan vahvaa ammattitaitoa, että pystyy kaikissa tilanteissa selvittämään johdonmukaisesti perheen elämäntilanteen ja avun tarpeen ja tekemään ratkaisuja lapsen edun näkökulmasta. Yksistään tämä on vaativa työ, puhumattakaan tilanteesta, jossa työntekijää kuormitetaan jopa nelinkertaisella asiakasmäärällä suosituksiin nähden, Kiljunen toteaa.

Kiljunen pitää hyvänä selvitysryhmän linjausta, jonka mukaan lastensuojelun uudistamisessa on tärkeää lähteä liikkeelle lapsiperhepalveluiden perustehtävistä, joita määrittää lapsen edun ensisijaisuus.

– Perheet tarvitsevat tukea arkeensa, lapsen normaaliin kasvuympäristöön, jotta voidaan estää ongelmia ennalta. Ennaltaehkäisy on inhimillisesti ja taloudellisesti järkevämpää kuin ajautuminen raskaisiin lastensuojelutoimiin. Varhaiseen tukeen kannattaa aina satsata, Kiljunen linjaa.

– Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat päättäneet esittää ensi vuoden budjettiin lisättäväksi 3,4 miljoonaa euroa lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden sekä lastensuojelun kehittämiseen, painopisteenä varhainen tuki ja avopalvelut. Erittäin tärkeänä pidän myös lisäsatsausta sosiaalityön aloituspaikkoihin yliopistossa. Sitä kautta saamme lisää ammattilaisia kuntiin tekemään tätä vaativaa työtä, Kiljunen arvioi.

– On myös erinomaista, että valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on käynnistänyt selvitystyön perheitä tukevien julkisten palvelujen taloudellisista ja hyvinvointivaikutuksista. Uskon, että työn valmistumisen myötä ymmärretään entistä paremmin ennaltaehkäisevän, arkista elämää tukevan perhepolitiikan merkitys ja vaikuttavuus, Kiljunen toteaa.