Lapsia suojeltava seksuaaliselta hyväksikäytöltä

Ajankohtaista 09:26

Kansanedustaja Kristiina Salosen lakialoitteessa vaaditaan muutosta nykyiseen lainsäädäntöön, joka mahdollistaa seksuaalirikostuomion saaneen työskentelyn lasten ja nuorten parissa.

Lakialoitteessa esitetään, että tuomioistuimen velvollisuutta ilmoittaa ratkaisuistaan työnantajalle tarkennetaan, mikäli henkilö työskentelee lasten kanssa ja tulee tuomituksi lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta.

Taannoin tuli julkisuuteen tapaus, jossa lasten seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä tuomittu henkilö oli pystynyt jatkamaan työskentelyään kunnan nuoriso-ohjaajana tuomionsa jälkeen. Tuomio paljastui työnantajalle vasta sattuman kautta kolmen vuoden kuluttua tuomion antamisesta. Kolmen vuoden ajan nuoriso-ohjaajalla olisi ollut mahdollisuus työnsä kautta hyväksikäyttää lapsia. Tämä olisi voitu estää, jos tuomioistuin olisi ilmoittanut tuomiosta työnantajalle.

– Lasten ja nuorten turvallisuus ei saa olla kiinni sattumasta. Lainsäädäntömme tulee olla sellainen, että joka tilanteessa lasten ja nuorten turvallisuus on etusijalla, kertoo Salonen.

Tuomioistuimilla on nykytilanteessa velvollisuus ilmoittaa tuomioistaan, mikäli tuomittu työskentelee virkasuhteessa. Tällä hetkellä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät nuoriso-ohjaajat ja sosiaaliohjaajat työskentelevät kuitenkin toimessa. Sama koskee yksityisellä ja järjestöpuolella työskenteleviä. Heidän tekemistään rikkomuksista tuomioistuimilla ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

– Korjaamalla lakia siten, että tuomioistuimilla on ilmoitusvelvollisuus riippumatta työsuhteen muodosta, voidaan varmistaa että kaikki tapaukset tulevat välittömästi työnantajien tietoon. Näin voimme parantaa lasten ja nuorten turvallisuutta aikaisempaa paremmaksi, painottaa Salonen.

Kansanedustaja Kristiina Salosen lakialoite tuomioistuimien velvollisuudesta ilmoittaa eräistä päätöksistään työnantajille oli torstaina 23.2 eduskunnan täysistunnon käsittelyssä.