Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Lapsia kannattaa auttaa arkipäivän tutussa ympäristössä

Ajankohtaista 08:26

Varhainen tukeminen ja matalan kynnyksen erikoispalvelut antavat perheille yksinkertaisen tien löytää apua. Esimerkkejä varhaisen tuen muodoista ovat neuvolan perhetyö ja erilaiset vertaisryhmät. Lapsia tulee auttaa heidän tutuissa ympäristöissään. On hienoa, että nyt on tällaista käyttäjä- tai asiakaslähtöistä palveluinnovaatiota tehty Lasten Kaste -ohjelman kehitystyön puitteissa, kertoo peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.

Vaikeuksissa oleva lapsi on perinteisen tavan mukaan lähetetty erikoissairaanhoitoon. Tätä poislähettämisen kulttuuria on nyt alettu vähentää kutsumalla erityisasiantuntija kouluun tai päiväkotiin. Näin lapsi on voinut jatkaa arkista elämäänsä tutussa ympäristössä. Vuosina 2008–2011 toteutetuissa maanlaajuisissa Lasten Kaste -hankkeissa on osoitettu, että tällainen palvelujen uudistaminen hyödyttää lapsia ja perheitä.

Kuntien budjeteista noin kolmannes käytetään lapsiperheiden palveluihin. Sen vuoksi on tärkeää, että palvelut järjestetään lasten, nuorten ja perheiden tarpeiden mukaan ja nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Erityispalveluihin, kuten lastensuojeluun tai erityisopetukseen, ei voida ohjata koko ajan lisää asiakkaita. Painopisteen tulee olla entistä enemmän ennaltaehkäisevissä palveluissa.

Suunnan muutos saadaan aikaan, kun ehkäisevien ja perustason hoitavien palveluiden vaikuttavuutta vahvistetaan. Kaikille tarkoitetut palvelut on otettava uudistamisen lähtökohdaksi. Se tarkoittaa, että äitiys- ja lastenneuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon on oltava lähellä ja niissä on oltava riittävästi henkilökuntaa.

Jos lapsi tarvitsee lisäapua, tukea on oltava tarjolla porrastetusti. Kehitetyn mallin mukaan kuntien kannattaa tarjota lievään ongelmaan pienimuotoista varhaista tukea. Vahvempaa ja pitkäkestoisempaa apua tarvitseville taas tarjotaan intensiivistä tukea, kuten nuorten stressinhallintaryhmiä.

Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöisyyden parantaminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Lasten Kaste -hankkeet ovat osa Kaste-ohjelmaa.