Lakialoite lastensuojelun keinojen kehittämiseksi

Ajankohtaista 11:38

Kansanedustajat Kristiina Salonen (sd.) ja Hanna Tainio (sd.) ovat jättäneet eduskunnalle lakialoitteen lastensuojelun keinojen kehittämiseksi Suomessa. Lakialoitteen tarkoitus on parantaa lapsen asemaa ja turvata viranomaisen tiedonsaanti lapsen edun kannalta keskeisiä päätöksiä tehtäessä.

 Lastensuojeluviranomaisilla tulee olla käytössään kaikki lapsen olosuhteisiin vaikuttava tieto, jotta he voivat tehdä lastensuojelutarpeen arvioinnin lain määräämällä tavalla. Tällainen tieto on esimerkiksi vanhemman tai lapsen kanssa samassa taloudessa asuvan äiti- tai isäpuolen rikosrekisteriote. Lastensuojeluviranomaisella ei tällä hetkellä kuitenkaan ole oikeutta saada rikosrekisteristä tietoja.

– Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sd.) on kertonut, että rikosrekisteriotteen saatavuuden laajentamista lastensuojelullisissa tilanteissa harkitaan sosiaalihuoltolainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Meistä on kuitenkin tärkeää tehdä lakimuutos jo nyt, koska kokonaisuudistuksen valmistuminen tulee viemään aikaa. Viranomaiset tekevät Suomessa vuosittain noin 20 000 lastensuojelutarpeen selvitystä ja heidän onnistumistansa on pyrittävä kaikin keinoin auttamaan. Kysymys on viime kädessä lastemme oikeuksista ja turvallisuudesta, painottaa Kristiina Salonen.

Lastensuojeluviranomaisilla on nykylainsäädännön mukaan mahdollista saada rikosrekisteriote käyttöönsä, mikäli he valmistelevat lapsen huostaanottoa tai adoptiota. Kansanedustajat Salonen ja Tainio ovat tekemässään lakialoitteessa laajentamassa viranomaisten oikeuden tarkistaa rikosrekisteriotteen myös ennakollisiin lastensuojeluilmoituksiin, lastensuojelutarpeen tai lapsen avohuollon tarpeen selvityksiin ja tuomioistuimien pyytämiin huolto- ja tapaamisselvityksiin. Olemassa olevan tiedon luovuttaminen lapsen edun nimissä parantaisi lapsen asemaa hankalassa elämäntilanteessa.

– Käytännössä lain puutteellisuus on johtanut siihen, että lastensuojeluviranomaiset saattavat hankkia rikosrekisterin tiedot virallisten tahojen ohi pyytämällä otteen suoraan poliisilta tai tuomioistuimilta. Joissakin tapauksissa viranomaiset saattavat pyytää rikosrekisteriotetta huostaanottoon vedoten. Tietojen hankkiminen monista eri lähteistä vie aikaa ja vaarantaa pahimmassa tapauksessa lapsen edun. On myös viranomaisten kannalta todella ikävää, että he joutuvat turvautumaan lainsäädännön kiertämiseen voidakseen tehdä työnsä hyvin. Tämän vuoksi meistä olisi todella tärkeää tehdä tarvittavat lakimuutokset mahdollisimman nopeasti, sanoo Hanna Tainio.

– Lastensuojelun tavoitteena Suomessa on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja tasapainoiseen sekä monipuoliseen kehitykseen. Lastensuojelussa pyritään viranomaisten toimesta ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan niihin riittävän varhain. Lastensuojelullisten periaatteidemme toteutumisen vuoksi tekemämme lakialoitteen toteutuminen olisi tärkeää, vaativat Tainio ja Salonen.