Lakia noudatettava hallinnollisessa äkkirynnäkössäkin

Ajankohtaista 13:53

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd) pitää oikeuskanslerin ratkaisua puolustusvoimauudistuksen valmistelusta perusteltuna.

– Ennen lopullista päätöksentekoa on varmistuttava vaikutusarviointien riittävyydestä ja otettava varteen kuulemismenettelyssä saatu palaute. Vaikka poliittiset linjapäätökset on tehty ministerivaliokunnassa, vaikeita puolustusvoimien uudelleen organisoinnin ratkaisuja varuskuntien alasajoineen ei voida siunata ”Pilkkuakaan ei muuteta” -hengessä.

Koskinen muistuttaa, että puolustusvoimauudistuksen suuret linjat tulevat vielä käsiteltäväksi osana turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa.

– Parlamentaarisen kontaktiryhmän vahvempi osallistuminen jatkovalmisteluun on välttämätöntä ja hallitus on ilmoittanut siihen valmiutensa.

Sosialidemokraatit ovat korostaneet päätösten tasapuolista ja faktapohjaista valmistelua sekä vaatineet ripeitä korvaavia toimia työpaikkamenetyksistä kärsiville varuskuntapaikkakunnille. Johannes Koskinen katsoo, että alueellistamisen periaatteita on noudatettava uudelleen muokattavia toimintoja ja laitoksia sijoitettaessa.