Laitinen: Keskusta on antanut epärealistisia lupauksia Suomen puolustukselle

Ajankohtaista 12:57

SDP:n puolustusvaliokunnan vastaava, kansanedustaja Reijo Laitinen ihmettelee tapaa, jolla keskusta hoitaa Suomen puolustukseen liittyviä materiaalihankintoja.
– Keskusta on vaalien alla herännyt julistamaan, että myös puolustusmateriaalihankintoja voidaan joutua karsimaan. Kun hallituksen viime turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko hyväksyttiin keväällä 2009, keskusta oli toista mieltä.

Selonteon parlamentaarinen seurantaryhmä totesi silloin, että valtiontalouteen kohdistuu niin merkittäviä haasteita, ettei puolustusmenojen muiden hallinnonalojen menokehitystä suurempi nosto ole käytännössä mahdollista. Seurantaryhmän mukaan puolustusmenojen nykyinen taso kuitenkin tulisi turvata.

– Hallitus irrottautui parlamentaarisen seurantaryhmän linjauksista ilman mitään uusia keskusteluja puolueiden kesken. SDP katsoi, että on kestämätöntä luvata suurien ulkomaisten puolustusmateriaalihankintojen reaalista kahden prosentin nostoa tilanteessa, jossa hallituksen omasta piiristä puhutaan tarpeesta julkisten menojen leikkauksiin.

Laitisen mukaan hallituksen linjaus antoi puolustusvoimien kehittämiselle väärän signaalin ja se on pitkänajan vastuulliselle kehittämiselle vahingollinen.

– Epärealistiset menonlisäyslupaukset saattavat johtaa ylimitoitettuihin hankintaohjelmiin, joista on hankala irrottautua, ja jotka pakottavat epätarkoituksenmukaisiin säästöihin puolustusvoimien muissa menoissa. Seuraukset voivat olla jokapäiväiselle työlle erittäin vahingollisia. Samanlaista varusteluohjelmista tinkimistä tehdään parhaillaan maailmanlaajuisesti eikä se vaaranna Suomen puolustuksen uskottavuutta.